Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Swyddi gwag

 1. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cefnogi Swyddfa
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Gweinyddol
  Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 31.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 pro rata, y flwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  CONSULTANT PHYSICIAN WITH AN INTEREST IN GERIATRIC MEDICINE
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Care of the Elderly
  Wrexham Maelor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (7 to 10 Sessions available)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 pa
 3. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Iechyd Meddwl - Tîm Cymunedol Pobl Hŷn Wrecsam
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Heddfan, Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 4. COVID-19 Vacancy
  Porthor Cyffredinol - Ysbyty Cymunedol yr Wyddgrug - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Porthora
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos (10am i 6pm ar Rota i gynnwys penwythnosau)
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 y flwyddyn pro rata
 5. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 y flwyddyn pro rata
 6. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Gweithrediadau - MEWNOL
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Canolfan Optic
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 Y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Technegol Therapi Galwedigaethol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Hyfforddwr Technegol Therapi Galwedigaethol Band 4
  Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 8. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd Gweinyddol Arweiniol - Long Covid - MEWNOL
  Gradd 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Therapïau a Gwyddor Iechyd
  Canolfan Iechyd Llangollen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 9. COVID-19 Vacancy
  Uwch Radiograffydd Cynllunio Triniaeth – Uwch Ymarferydd
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Radiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn, Pro Rata
 10. COVID-19 Vacancy
  Tan y Coed, BYNm Nyrs Gofrestredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Anableddau dysgu
  Bryn y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 11. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Uwch - COVID Hir
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Uwch Ymarferydd
  Canolfan Iechyd Llangollen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (22.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn pro rata
 12. Uwch Swyddog Pobl
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Gweithrediadau pobl
  TBC on appointment
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 pro rata
 13. Ceidwad Tŷ
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Cadwad Tŷ
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn pro rata
 14. Pennaeth Rheoli Risg
  Gradd 8C
  Arbenigedd:
  Llywodraethu/Rheoli Risg
  Carlton Court, Llanelwy, Sir Ddinbych - I'w gadarnhau wrth gael ei benodi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £67,064 - £77,274 Y Flwyddyn
 15. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Adsefydlu a Gofalu am yr Henoed
  Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 Pro rata y flwyddyn
 16. Ymarferydd Nyrs Offthalmig Iau - MEWNOL
  Gradd 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Offthalmoleg
  ysbyty abergele
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 pro rata
 17. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ysbyty Cymuned
  Ysbyty Cymunedol Rhuthun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 Y Flwyddyn Pro Rata
 18. Podiatrydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Podiatrydd, Therapiau
  I'w cytuno o fewn Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 pro rata y flwyddyn
 19. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Plant
  Sir Y Fflint / Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Arall
  27 awr yr wythnos (Yn anghymdeithasol, dyddiau a nosweithiau)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn, pro rata
 20. Nyrs Endosgopi
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Endosgopi
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser)
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 21. Nyrs Band 6, Gofal Sylfaenol, Ynys Mon CMHT.
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Cefni CMHT.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 Y flwyddyn
 22. Gweithiwr Cefnogaeth, Amser ac Adferiad (STR) - Sir ddinbych
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Tim Dyffryn Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 23. Phlebotomist cleifion allanol / HCA
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Phlebotomist cleifion allanol / HCA
  Uned Arennol Y Trallwng
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (3x 7.5 Sifftiau)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 pro rata
 24. Iechyd Meddwl Therapydd Galwedigaethol Arbenigol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Tim iechyd meddwl Arfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 25. Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol - Gofal Cychwynnol
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Gofal Cychwynnol
  Dwyfor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn
 26. Ymarferydd Cyswllt - Patholeg Cellog - MEWNOL
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Histopatholeg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 per annum
 27. Clerc Ward CB - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Cwadrant Brys
  Ysbyty Glan Clwyd,
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos (oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 y flwyddyn pro rata
 28. Meddyg Arbenigedd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  GIG Meddygol a Deintyddol: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cyswllt.
  Uned Bodnant, Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 x sesiwn)
  Cyflog:
  £50,620 - £79,144 NA
 29. Bydwraig Gyfun
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Mamolaeth
  Bangor Caernarfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Rhan amser r i'w weithio dros 7 diwrnod gydag ymrwymiadau ar alwad)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 Pro rata y flwyddyn
 30. Academaidd Clinigol
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Ymchwil
  Prifysgol Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 31. Nyrs Gofrestredig Ward Aneurin, Uned Hergest
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Hergest, YG
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 per annum
 32. Gweinyddwr Therapiau
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Ysbyty Eryri/Bodfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 pro rata y flwyddyn
 33. Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Meddygol - Therapi Galwedigaethol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Efallai y bydd angen gweithio 7 diwrnod)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 34. Therapydd Iaith a Lleferydd Arbenigol Dechra'n deg
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Plant
  Plas pawb
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 pro rata y flwyddyn
 35. Meddyg Arbenigol mewn Obstetreg a Gynaecoleg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Obstetreg a Gynaecoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (2 sesiwn ychwanegol yr wythnos)
  Cyflog:
  pa
 36. Ymarferydd Nyrsio Clinigol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Nyrsio Clinigol
  Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (oria 12 awr y diwrnod)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 37. Derbynnydd/Gweinyddydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Meddygfa Y Laurels
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 y flwyddyn pro rata
 38. Arweinydd Tim Ffisotherapi -Gofal Rhestredig Wrecsam - MEWNOL
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn
 39. Nyrs Staff, Adsefydlu Iechyd Meddwl.
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl- Adsefydlu.
  Ward Cynnydd, Uned Ablett.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - Shifftiau dyddiau/nosweithiau dros gyfnod o 7 diwrnod.
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 Y flwyddyn
 40. Derbynnydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Derbynnydd
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun - Dydd Gwener)
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 y flwyddyn
 41. Pennaeth Gofal Iechyd - CEM Berwyn
  Gradd 8d
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Pennaeth Carchar Gofal Iechyd Berwyn
  Carchar y Berwyn, Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £79,592 - £91,787 y flwyddyn
 42. Cydlynydd/Traciwr Clefyd Interstitaidd yr Ysgyfaint (ILD)
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Anadlol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 9.25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn, pro rata
 43. Nyrs Gofrestredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Gofrestredig
  Ysbyty Penrhos Stanley
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 19.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn, pro rata
 44. Ysgrifennydd y Tîm - Iechyd Meddwl - Sir Yr Fflint
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth a Chlerigol
  MHRC Yr Wyddgrug,
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos (Iau - Gwener 9:00 - 17:00)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn, pro rata
 45. Ysgrifennydd y Tîm
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth a Chlerigol
  Uned Ddiogel Cyfrwng Tŷ Llywelyn, Ysbyty Bryn y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (Cadarnhau patrwm gwaith)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn, pro rata
 46. Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol
  Gradd 8c
  Arbenigedd:
  Seicoleg Gofal Critigol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £67,064 - £77,274 y flwyddyn pro rata
 47. Gweinyddwr Cymorth Systemau'r Gweithlu
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol
  Ysbyty Abergele neu Ysbyty Bryn Y Neuadd, Llanfairfechan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun-Dydd Gwener 9-5)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 pro rata y flwyddyn
 48. Nyrs Staff Cymuned
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Tim ardal ganolog
  Prestatyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 pro rata y flwyddyn
 49. Goruchwyliwr Gwasanaethau Porthora
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Porthora
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Ar rota - i gynnwys penwythnosau)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flywddyn
 50. Swyddog Cymhorthydd Gweinyddol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Meddygfa a Reolir gan Ardal y Gorllewin
  Canolfan Goffa Ffestiniog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  0 awr yr wythnos (Yn ôl yr angen)
  Cyflog:
  £20,758 - £21,318 pro rata y flwyddyn