Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Nyrsio a bydwreigiaeth

 1. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Brysbennu Allan o Oriau Meddygon Teulu
  Gradd 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Allan o Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru
  Wrecsam/ Glannau Dyfrdwy
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 to £37,267 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Reolwr ward
  Band chwech
  Arbenigedd:
  Gofal dementia
  Cemlyn Ward, Ysbyty Cefni, Llangefni, LL77 7PP
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 - £37,267
 3. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Arweiniol Gofal Sylfaenol
  8a
  Arbenigedd:
  Nyrsio Cymunedol
  Preswylfa
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £45,753 i £51,668
 4. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Reolwr Safle Clinigol
  band 6 A4C
  Arbenigedd:
  Llif cleifion
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £31,365 to £37,890 per annum
 5. Gweithiwr Cymorth Dementia
  3
  Arbenigedd:
  Gofal yr henoed
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 BAnd 3
 6. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Band Cyflog 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Offthalmig
  Ysbyty Abergele
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £19,737 to £21,142 per annum
 7. Nyrs Gofrestredig
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio a Bydwreigiaeth
  Yr Wyddgrug
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
 8. Ymarferydd theatr
  Band 5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 hrs yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 per annum
 9. Dirprwy Reolwr Ward
  6
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl
  Heddfan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £24,214 - £30,112
 10. Ymarferwyr cynorthwyol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymarferwyr cynorthwyol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 £21,892 to £24,157 per annum
 11. Ymarferwyr cynorthwyol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymarferwyr cynorthwyol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 £21,892 to £24,157 per annum
 12. Nyrs Radioleg
  5
  Arbenigedd:
  Nyrs/radioloeg
  YSBYTY GWYNEDD
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,214 i £30,112 y flwyddyn, pro rata
 13. Nyrs Gofrestredig
  5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Aciwt
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 14. Ymarferydd Adferiaid
  5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Adran Theatr, Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 Y flwyddyn
 15. Ymarferydd Adferiaid
  5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Adran Theatr, Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 Y flwyddyn
 16. Bydwraig Risg Clinigol & Llywodraethiant
  Band 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Bydraig Risg Clinigol & Llywodraethiant
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £37,570 i £43,772 y flwyddyn
 17. Cynorthwyydd theatr - MEWNOL
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  theatr
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  llawn amser 37.5 hrs yr wythnos
  Cyflog:
  £17,652 to £19,020 y flwyddyn
 18. nyrs gofrestredig
  5
  Arbenigedd:
  Endocrinoleg, Haematoleg, Oncoleg, Rhewmatoleg, Dermatoleg a Gofal Lliniarol Arbenigol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  24,907 - 30,615
 19. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  3
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Heddfan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 i £21,142 y flwyddyn
 20. Nyrs Gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Amrywiol - oriau llawn a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £24,907 i £30,615 y flwyddyn pro rata
 21. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd Generig Cartref yn Gyntaf
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Tîm Cartref yn Gyntaf
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau llawn amser a rhan amser amrywiol ar gaer
  Cyflog:
  £19,737 to £21,142 y flwyddyn, pro rata
 22. Nyrs Seiciatrig Cymunedol
  6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  Heddfan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £ 31,365 i £ 37,890 y flwyddyn
 23. cynorthwyydd gofal iechyd
  band 2
  Arbenigedd:
  Primary Community and Specialist - Acute Medical Unit
  Ysbyty glan clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5/wythnos
  Cyflog:
  £17, 652 - £19,020
 24. Nyrs Gofrestredig Iechyd Meddwl
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  CEM Berwyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr y wythnos
  Cyflog:
  £31,365 i £37,890 y flwyddyn
 25. Nyrs - CEM Berwyn
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol
  CEM Berwyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 oriau y wythnos
  Cyflog:
  £24,907 i £30,615 y flyddwyn
 26. Nyrs Staff Cymuned
  5
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Maes Derw, Cyffordd Llandudno
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 i £30,615 y flwyddyn
 27. Uwch Gynorthwyydd Radioleg
  Band 3
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau llawn amser a rhan amser amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,813 i £20,795 y flwyddyn, pro rata
 28. Health Care Support Worker
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gofal yr Henoed
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 Awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 to £19,337 per annum
 29. Nyrs Staff Cymuned
  Band 5
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Canolfan Crwst, Ffordd Tan yr Ysgol Llanrwst
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 to £30,615 y flwyddyn Pro rata
 30. Ymarferydd Theatr Uwch - MEWNOL
  Band 6
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 to £37,267 y flwyddyn pro rata
 31. Nyrs Gweithgareddau
  3
  Arbenigedd:
  HCA
  Ysbyty'r Y Waun
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 am wythnos
  Cyflog:
  £19,737 to £21,142 per annum
 32. Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymunedol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau
  Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £31,365 - 37,890
 33. Nyrs Staff
  Band 5
  Arbenigedd:
  Ailsefydlu iechyd meddwl
  Tan Y Castell
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  24,907- 30,615
 34. Nyrs staff cymunedol (ymweliadau iechyd)
  Band 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Staff Cymuned
  Canolfan deuluol Aston
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,023 to £29,608 per annum pro rata
 35. Ymarferydd Nyrsio Uwch dan Hyfforddiant
  6
  Arbenigedd:
  Ysbyty Cymunedol
  Denbych
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 i £37,267 y flwyddyn
 36. Nyrs Staff
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  30 yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 to £30,615 per annum pro rata
 37. Gweithiwr Cefnogi Gofal Lechyd
  GIG AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Plant
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 yr wythnos
  Cyflog:
  Band 3
 38. HCSW
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Hemodialysis
  Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  16 oriau yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 i £19,337
 39. Nyrs Ymgynghorol Dementia
  GIG: Band 8d
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 bob wythnos
  Cyflog:
  £75,914 to £87,754 per annum
 40. Nyrs Gymunedol - Tîm DN Brynteg a Coedpoeth
  Band 5
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Canolfan Iechyd Coedpoeth, Coedpoeth
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amswer – 16 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 to £30,615 y flwyddyn, pro rata
 41. Bydwraig Arbenigol Profedigaeth
  Band 7
  Arbenigedd:
  Bydwraig Arbenigol Profedigaeth
  Gogledd Cymru
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 to £44,503 y flwyddyn
 42. Ymwelydd Iechyd
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ymwelydd Iechyd
  Conwy
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr
  Cyflog:
  £31,365 to £37,890 a pro rata y flwyddyn
 43. Nyrs gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gofal anadlol acíwt
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 Y flwyddyn pro rata
 44. Reolwr Sir Iechyd Meddwl
  NHS AfC: Band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  TBC
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £38,890 to £44,503 per annum
 45. Rôl Datblygu Nyrsys Arbenigol Rhewmatoleg
  6
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 25 Oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 to £37,890 per annum pro rata
 46. Nyrs Staff
  Band 5
  Arbenigedd:
  Adsefydlu/gofalu am yr henoed
  Ysbyty Eryri
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £ 24,907 i £ 30,615 y flwyddyn pro rata
 47. Cydlynydd Gofal Clefyd Huntington
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Cydlynydd Gofal Clefyd Huntington
  Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 i £37,890 y flwyddyn pro rata
 48. Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Adsefydlu Iechydd Meddwl
  Ruthin
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 Oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 i £30,615 y flwyddyn