Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

COVID-19 - Swyddi gwag

 1. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd Gwasanaeth Cofid Hirdymor
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Gweinyddol
  BCUHB Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 2. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  I'w gadarhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y blwyddyn
 3. COVID-19 Vacancy
  Arbenigwr Clinigol Proffesiynol Iechyd Perthynol - COFID Hir
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapïau
  BCUHB Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Reolwr Llif Clinigol - Cartef yn Gyntaf
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Llif Clinigol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 5. COVID-19 Vacancy
  Olrheiniwr y Claf
  Band 4
  Arbenigedd:
  Gofal wedi drefnu
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 29.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 6. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Cymunedol Iechyd Meddwl - Sir Ddinbych
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Hafod CMHT
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Domestig-Gweithredydd Glanhau Trylwyr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 8. COVID-19 Vacancy
  Clerc Data
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Cofid
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  20 awr yr wythnos (08:00 i 12:00 dros amserlen 7 niwrnod, a gweithio penwythnos)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 9. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd yn y Gymuned
  Band 2
  Arbenigedd:
  Nyrsio Ardal
  amrywiol ar draws Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £18,546 - £21,777 y flwyddyn pro-rata
 10. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd yn y Gymuned
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Nyrsio Ardal
  amrywiol ledled Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro-rata
 11. COVID-19 Vacancy
  Clerc Trefnu Apwyntiadau a Mynediad Cleifion
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Optic Centre, St Asaph
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £19,737 to £21,142 Pro-rata y flwyddyn
 12. COVID-19 Vacancy
  Derbynnydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ymarfer cyffredinol
  Canolfan Feddygol Criccieth a Porthmadog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 13. COVID-19 Vacancy
  Triniwr Traed Banc
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Triniaeth Traed
  i'w penderfynu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  Banc, yn ôl y gofyn
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 14. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Band 6
  Arbenigedd:
  Y Galon
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser 37.5 Awr y wythnos)
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn
 15. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Clinigol UMA - MEWNOL
  Band 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  UMA
  Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 28 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 16. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 17. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Gweinyddol - MEWNOL
  Gradd 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Arbenigeddau Llym Ardal y Canol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 18. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 per annum
 19. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 20. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rota
 21. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 22. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 23. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd AMD
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Offthalmoleg
  Ysbyty Abergele
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 per annum
 24. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gofal Critigol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 pa pro-rata
 25. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gofal Dwys
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro-rata
 26. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gofal Critigol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Pro-rata y flwyddyn
 27. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Therapiwtig
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  anabledd dysgu
  Bryn Y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (8:30 yb - 4:30 yr.h Dydd Llun - Dydd Gwener)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 28. COVID-19 Vacancy
  Ffisiolegydd cardiaidd arbenigol iawn - Ecocardiograffydd
  Locwm gradd 7
  Arbenigedd:
  Ecocardiograffydd
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 yr awr
 29. COVID-19 Vacancy
  Derbynnydd/Clerc/Teipydd
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasaneath Plant
  CAMHS Ysbyty Royal Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 30. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Arbenigol Ymchwil Glinigol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ymchwil a Datblygiant
  Cyfleuster Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 31. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Ysbyty Cymuned Nyrs Cyswllt
  6
  Arbenigedd:
  Rhyddhau
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 32. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gofrestredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Cardioleg
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Pro-rata y flwyddyn
 33. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  MHLD
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 34. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapydd Banc
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Gweithio hyblyg - Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 35. COVID-19 Vacancy
  Uwch Reolwr Busnes TTP
  NHS AfC: Band 8a
  Arbenigedd:
  Profi, Olrhain, Diogelu
  Preswylfa, Mold/ Llys Castan, Bangor/ Remote
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (9.5 hour shifts across 7 days a week)
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 per annum