Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

COVID-19 - Swyddi gwag

 1. COVID-19 Vacancy
  Nyrs gofrestredig - Lolfa Rhyddhau
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Lolfa Rhyddhau
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Arlwyo
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gymuned - Tim Cartref yn Gyntaf
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 4. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Pro-Rata y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rota
 7. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Uwch - COVID Hir
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Uwch Ymarferydd
  BCUHB
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 8. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Nos weithiau)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 9. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 10. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Nyrsio Brys
  Band 6
  Arbenigedd:
  Uned Mân Anafiadau
  Dinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 11. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr cymorth gofal iechyd
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 12. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cofnodion lechyd - Gwaith Shifft Canolog
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  cofnodion lechyd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 32 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 13. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr (Uned Brofi Gymunedol)
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Bangor, Parc Menai/ Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (lleiafswm o 15 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 14. COVID-19 Vacancy
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd ar gyfer yr Uned Profi Cymuned
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Ysbyty Alltwen / Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Llawn a rhan amser ar gael, gwaith dan gontract i'w wneud dros 7 diwrnod yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 £19,737 i £21,142 Pro-rata, y flwyddyn
 15. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr (Uned Brofi Gymunedol)
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Bangor, Parc Menai/ Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  lleiafswm o 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 16. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr Cyfeirio a Chanlyniadau Profi Antigen Covid 19
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Hyblyg ac i gynnwys gweithio gartref
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Llawn a rhan amser ar gael, gwaith dan gontract i'w wneud dros 7 diwrnod yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 £21,892 to £24,157 Pro-rata y flwyddyn
 17. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Arbenigol y Safle
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 18. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a / neu ran-amser ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro-rata y flwyddyn
 19. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwydd Goafal Iechyd
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Llawfeddygol (Wroleg)
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 20. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig - CEM Berwyn
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (8-6pm bedwar diwrnod yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 21. COVID-19 Vacancy
  Uwch Ymarferydd Iechyd Meddwl
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flyddwyn
 22. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddydd Therapïau/Gweithredwr Gwasanaethau Cwsmeriaid
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 23. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Cynorthwyol - Cartref yn Gyntaf
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Wrecsam & Sir y Fflint
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 24. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapi Hyfforddwr Technegol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Y Waun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (22.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 25. COVID-19 Vacancy
  Technegydd Offthalmig
  Band 4
  Arbenigedd:
  Offthalmig
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £21,089 to £23,761 y flwyddyn
 26. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapydd Resbiradol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 27. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd Pediatreg
  i'w gytuno wrth gynnig rôl
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gweithio hyblyg)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 28. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Fferylliaeth
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 29. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 30. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd - Nyrs Ysgol
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Amryw ar gael
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 31. COVID-19 Vacancy
  HCA
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Offthalmig
  Uned Offthalmig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 32. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rota
 33. COVID-19 Vacancy
  Clerc Ward y Cwadrant Brys
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gofal Brys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Bydd sifftiau gyda'r nos ac ar benwythnosau yn cael eu cynnwys. Sifftiau rhwng 07:30am a 23:00)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn
 34. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd Oedolion
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 35. COVID-19 Vacancy
  Ffisiolegydd cardiaidd arbenigol iawn - Ecocardiograffydd
  Locwm gradd 7
  Arbenigedd:
  Ecocardiograffydd
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 yr awr
 36. COVID-19 Vacancy
  Arweinydd Tîm / Fferylliaeth
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  sysneg
  Canolog - Sirol Conwy/Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 37. COVID-19 Vacancy
  Cymhorthyydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Sir y Fflint
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 38. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 39. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd Generig Cartref yn Gyntaf
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Tîm Cartref yn Gyntaf
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata