Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Ysgrifennydd Tîm
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Hafod CMHT
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Pro-Rata y flwyddyn
 3. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cofnodion lechyd - Gwaith Shifft Canolog
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  cofnodion lechyd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 32 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Arbenigol y Safle
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a / neu ran-amser ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro-rata y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddydd Therapïau/Gweithredwr Gwasanaethau Cwsmeriaid
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 7. COVID-19 Vacancy
  Clerc Ward y Cwadrant Brys
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gofal Brys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Bydd sifftiau gyda'r nos ac ar benwythnosau yn cael eu cynnwys. Sifftiau rhwng 07:30am a 23:00)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn
 8. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 9. Uwch Ysgrifennydd Meddygol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth y Geg a'r Genau
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5, 5 diwrnod)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 pro-rata y flwyddyn
 10. Gweinyddwr Therapiau - MEWNOL
  NHS AfC: Band 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Ysybty Eryri
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 11. Rheolwr Gwasanaeth Cynorthwyol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth, Poen ac Anaesthetig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 12. Clerc Cofnodion Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Cymorth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn
 13. Ysgrifennydd Tîm GIMPPhI
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Ysgrifennydd Tîm GIMPPhI
  Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 14. Cynorthwyydd Prif Swyddog Cyllid
  8a
  Arbenigedd:
  Cyllido
  Abergele/Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 15. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Cyswllt Seiciatryddol / Amenedigol
  Uned Ablett
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 16. Swyddog Cymorth - MEWNOL
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth tu allan i oriau'r Gogledd
  Meddygfa Rysseldene
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 17. Rheolwr Llwyodraethiant Gwybodaeth
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Llwyodraethiant Gwybodaeth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 18. Gyrrwr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau
  Ysbyty Glannau Dyfrdwy / Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 10 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 19. Rheolwr Trawsnewid a Chynllunio Gweithlu CAMHS
  Gradd 8b
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Iechyd Meddwl plant ac ifainc
  Canolfan OpTIC, Llanelwy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £54,764 - £63,862 y flwyddyn
 20. Swyddog Prynu
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 21. Derbyniad/Gweinyddwr Meddyg Teulu
  band GIG 2
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol - Practis meddyg teulu
  Meddygfa Mark Sant (Canolfan lechyd y Cei)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  30 awr yr wythnos (Rhan Amser 30 awr yr wythnos (pum diwrnod yr wythnos yn gorffen yn 1830))
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 22. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau plant
  Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (2x 18.75 swyddi hr ar gael)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 23. Clerc archebu endosgopi
  3
  Arbenigedd:
  Gyfarwyddiaeth Feddygol
  Ysbyty Maelor Wrecsam,
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 £19,737 to £21,142 Y flwyddyn
 24. Ysgrifennydd Meddygol
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Diabetes ac Endocronoleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 25. C.N.M.C Clerc Bwcio
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  clerc Bwcio
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 27 awr yr wythnos (dros 5 diwrnod)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Pro rata y flwyddyn
 26. Gweinyddwr Clerigol (Cefnogaeth Ffliw)
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Bodfan Bach, Safle Ysbyty Eryri, Caernarfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  30 awr yr wythnos (Rhan amser 30 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 27. Cydlynydd Cofnodion Iechyd
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cofnodion Iechyd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 28. Gweinyddwr Seicoleg
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
 29. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  MHLD
  Tŷ Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 30. Goruchwyliwr Sifft
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gofal Eilaidd
  Meddygfa Rysseldene
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 31. Cynorthwy-ydd Gweinyddiaeth Gwasanaeth Cancr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Canser / Oncoleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 32. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Sicrhau a Gwella Rhaglenni
  Swyddfeydd Timau Rhaglenni: Canol, Dwyrain a Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 33. Swyddog Cymorth TGCh
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cymorth Gwybodeg
  Ysbyty Abergele
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 34. Ysgrifenyddes Feddygol Cefnogi
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Y Galon
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 35. Clerc Ward
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth Gyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flywddyn pro rata
 36. Ysgrifennydd cymorth
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Adnadlol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15.45 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 37. Ysgrifennydd Safle
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Merchaid
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 38. Rheolwr Prosiect
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Tîm Datblygu Cyfalaf, Cyfarwyddiaeth Cynllunio a Pherfformiad
  Ysbyty Maelor, Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn Amser 37.5 Awr y wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 39. Uwch Beiriannydd Llais a Data
  gradd 6
  Arbenigedd:
  Uwch Beiriannydd Llais a Data
  Wrecsam, Abergele Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 40. Cymhorthydd Gweinyddol BANC
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Caernarfon, Llangefni, Pwllheli neu Ddolgellau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Gweithio hyblyg - 0 awr yr wythnos (Yn ôl yr angen i weithio banc)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 41. Gweinyddwr - CEM Berwyn
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 42. Dadansoddwr Gwybodaeth Tîm WPAS
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gwybodaeth
  Bangor/Abergele/Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 43. Swyddog Clerigol - CEM Berwyn
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddn
 44. Pennaeth Materion Corfforaethol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Swyddfeydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - i'w cytuno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 45. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 y flwyddyn
 46. Uwch Ysgrifennydd
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Uned Ablett
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 47. Arweinydd Tim/ Uwch Ysgrifennydd Meddygol MEWNOL
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Pediatrig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 33 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 48. Rheolwr Cydlynu Clinig Diagnosis Cyflym
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Administrative Services
  Mae gennym dair swydd (0.6WTE yr un) - un ar gyfer pob clinig ar safleoedd Ysbytai Cyffredinol Rhanbarth Gogledd Cymru (Ysbyty Gwynedd Bangor, Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam). Dylai ymgeiswyr nodi pa un o'r safleoedd hyn fyddai eu lleoliad dewisol.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 49. Cydlynydd Israddedig
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Addysg Meddygol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (n/a)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 50. Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Feddygol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Pediatreg Cymuned
  Swyddfeydd Iechyd Plant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 21 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata