Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. Uwch Ysgrifennydd Meddygol Gastroenteroleg (RMS)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Meddyginiaeth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 2. Clerc Ward
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gofal heb ei drefnu
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 3. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth a Deintyddol
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 4. Gweinyddwr Olrhain a Dilysu Llwybr Claf
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cyfarwyddiaeth Feddygol
  Ysbyty Maelor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 5. Ysgrifennydd Theatr
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 per annum
 6. Rheolwr Rhaglen Gwella Strôc
  Band 8c
  Arbenigedd:
  Rhaglan Gwella Stroc
  Preswylfa
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 per annum
 7. Swyddog Clercyddol / derbynnydd
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Iechyd Rhywiol
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 19.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 8. CNMC Rheolwr Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  CNMC
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum pro rata
 9. Pensaer Rhanbarthol Iau Rhaglen Ddigideiddio Gofal Llygaid PBC
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gwybodeg
  Un o safleoedd Timau'r Rhaglen, yn Llys Bowen Bangor neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
 10. Cymhorthydd Gweinyddol Banc
  Band 2
  Arbenigedd:
  Meddygaeth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - 0 awr yr wythnos (Yn ôl yr angen i ddiwallu banc)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Y flwyddyn pro rata
 11. Cynorthwyydd Radiograffig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Radioleg
  Ysbyty Dolgellau ac Abermaw
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 21 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 12. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 13. Rheolwr Safle Arweiniol yr Arbenigedd
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 Y flwyddyn
 14. Cynorthwy-ydd staffio dros dro
  NHS AfC: Band 2
  Arbenigedd:
  Staffio dros dro
  Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (4 Rhoster Wythnosol)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Y Flwyddyn
 15. Cydlynydd Gweinyddol Rhewmatoleg
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhewmatoleg
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 16. Swyddog Cymorth Gweinyddiaeth Banc
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  Flexible
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 17. Rheolwr Cyfieithu
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau'r Gymraeg
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 18. Cyfieithydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Cyfieithu - Translation
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 19. BANC Ysgrifennydd Meddygol Cefnogol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Tim Gweinyddol Iechyd Meddwl Canolog
  Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Yn ôl yr Angen
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 20. Ysgrifennydd y Gyfarwyddiaeth
  Band 3
  Arbenigedd:
  N/a
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 21. Dadansoddwr Gwybodaeth (Adroddiadau a Safonau)
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Dadansoddwr Gwybodaeth (Adroddiadau a Safonau)
  Abergele, Bangor neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 22. Cefnogaeth Glerigol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Bodfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata