Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd Gwasanaeth Cofid Hirdymor
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Gweinyddol
  BCUHB Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 2. COVID-19 Vacancy
  Olrheiniwr y Claf
  Band 4
  Arbenigedd:
  Gofal wedi drefnu
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 29.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Clerc Data
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Cofid
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  20 awr yr wythnos (08:00 i 12:00 dros amserlen 7 niwrnod, a gweithio penwythnos)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Clerc Trefnu Apwyntiadau a Mynediad Cleifion
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Optic Centre, St Asaph
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £19,737 to £21,142 Pro-rata y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Derbynnydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ymarfer cyffredinol
  Canolfan Feddygol Criccieth a Porthmadog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Gweinyddol - MEWNOL
  Gradd 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Arbenigeddau Llym Ardal y Canol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 per annum
 8. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 9. COVID-19 Vacancy
  Cydlynydd AMD
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Offthalmoleg
  Ysbyty Abergele
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 per annum
 10. COVID-19 Vacancy
  Derbynnydd/Clerc/Teipydd
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasaneath Plant
  CAMHS Ysbyty Royal Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 11. COVID-19 Vacancy
  Uwch Reolwr Busnes TTP
  NHS AfC: Band 8a
  Arbenigedd:
  Profi, Olrhain, Diogelu
  Preswylfa, Mold/ Llys Castan, Bangor/ Remote
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (9.5 hour shifts across 7 days a week)
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 per annum
 12. Clerc Cadw - Endosgopi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Endosgopi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 13. Seicolegydd clinigol
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl oedolion
  Dinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 Y flwyddyn
 14. Rheolwr Arbenigedd Safle
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 y flwyddyn
 15. Ysgrifennydd cymorth - Banc
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Tŷ Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro-rata
 16. Uwch Ysgrifennydd Meddygol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth y Geg a'r Genau
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5, 5 diwrnod)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 pro-rata y flwyddyn
 17. Cymorth Gweinyddol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Swyddog Cefnogi EBME
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 18. Uwch Ysgrifennydd Meddygol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Oncoleg Glinigol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 37 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 19. Gweinyddwr Data (PROMS)
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Orthopedig
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 per annum
 20. Cyfieithydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Cyfieithu - Translation
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 21. Ysgrifennydd Cymorth Arennol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arennol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 14.25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 22. Cymhorthydd Gweinyddol BANC
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Niwro Ddatblygiant
  Adeilad INTEC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Yn ôl yr angen i orchuddio banc
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 23. Prif Dderbynydd MEWNOL
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol - Ymarfer a Reolir
  Hwb Iechyd Cybi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  32 awr yr wythnos (Rhan Amser 32 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 24. Swyddog Clerigol/Derbynnydd
  NHS
  Arbenigedd:
  Gweinyddol
  Ysbyty Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (3 diwrnod yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 25. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Sicrhau a Gwella Rhaglenni
  Swyddfeydd Timau Rhaglenni: Canol, Dwyrain a Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 26. Rheolwr Gwasanaeth
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Obstetreg a Gynaecoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (n/a)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 27. Arweinydd Tîm Adsefydlu Cardiaidd
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Adfer y Galon
  Bodfan, Ysbyty Eryri, Caernarfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum pro rota
 28. Clerc Ward
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gaenecoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 29. Derbynnydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  ymarfer cyffredinol
  Meddygfa Y Laurels
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 30. Gweinyddwr Clerigol (Cefnogaeth Ffliw)
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Bodfan Bach, Safle Ysbyty Eryri, Caernarfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  30 awr yr wythnos (Rhan amser 30 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 31. Gweinyddwr Clerigol (Cefnogaeth Ffliw)
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Ty Derwydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  30 awr yr wythnos (Rhan amser 30 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 32. Arweinydd Cynorthwyol Cymorth a Pherfformiad TGCh
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Cymorth Gwybodeg
  Wrecsam / Abergele / Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 33. Gweinyddwr Clerigol (Cefnogaeth Ffliw)
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Cilan/ Bryn Beryl
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 34. Gweinyddwr Clerigol (Cefnogaeth Ffliw)
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Y Lawnt
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn, pro rata
 35. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ward Bonney
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 36. Arweinydd Tîm Gweinyddol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Plant a Phobl Ifanc
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Pro Rata
 37. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Tim Gweinyddol Iechyd Meddwl Canolog
  Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 38. Clerc ward
  GRADD 2
  Arbenigedd:
  Meddygaeth
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos (Dydd Iau a Dydd Gwener)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Y flwyddyn
 39. Swyddog Gwybodaeth
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Adran Gwybodaeth
  Abergele, Wrecsam neu Fangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 40. Uwch Ysgrifenyddes Meddygol
  4
  Arbenigedd:
  Clust, Trwyn a Gwddf
  Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 £21,892 to £24,157 per annum pro rata
 41. Clerc Derbynnydd ECG
  2
  Arbenigedd:
  Cardioleg
  Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos (20 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 £18,185 i £19,337 y flwyddyn pro rata
 42. Rheolwr Sifft - MEWNOL
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Rheoli
  ROMANO
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (4 SIFFT YMLAEN A 4 I FFWRDD)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 43. Derbynydd Adran Achosion Brys Banc
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gofal Brys
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Banc
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 44. Derbynnydd / Sawl sy'n ateb y ffôn / Gweinyddwr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Derbynnydd / Sawl sy'n ateb y ffôn / Gweinyddwr
  Meddygon Criccieth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 45. CNMC Rheolwr Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  CNMC
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum pro rata
 46. Clerc archebu radioleg - MEWNOL
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Archebu cleifion
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 26.25 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Pro rata y flwyddyn
 47. Swyddog Clerigol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Derbynnydd / Sawl sy'n ateb y ffôn / Gweinyddwr
  Ysbyty Penrhos Stanley
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 48. Clerc archebu endosgopi
  3
  Arbenigedd:
  Gyfarwyddiaeth Feddygol
  Ysbyty Maelor Wrecsam, Ffordd Croesnewydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 £19,737 to £21,142 Y flwyddyn
 49. Swyddog Clercio - Iechyd Plant yn y Gymuned
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Plant yn y Gymuned
  Canolfan Datblygiad Plant Conway
  Patrwm gwaith wythnosol:
  15 awr yr wythnos (Rhan Amser 15 awr yn ystod yr wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro-rata
 50. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Rheoli prosiect
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn