Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. Ysgrifenyddes Feddygol Cefnogi
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Meddygaeth
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 2. Rheolwr Cyffredinol Cyfarwyddiaethau
  Band 8c
  Arbenigedd:
  Acute Medical
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 per annum
 3. Cydlynydd Gweinyddol Rhewmatoleg
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhewmatoleg
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 4. Swyddog Cymorth Gweinyddiaeth Banc
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  Flexible
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 5. Prif Swyddog Gwybodaeth Digidol
  Pecyn VSM cystadleuol
  Arbenigedd:
  Communications
  TBC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  Pecyn VSM cystadleuol
 6. Rheolwr Cyfieithu
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau'r Gymraeg
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 7. Cyfieithydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Cyfieithu - Translation
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 8. BANC Ysgrifennydd Meddygol Cefnogol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Tim Gweinyddol Iechyd Meddwl Canolog
  Conwy a Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Yn ôl yr Angen
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 9. Ysgrifennydd y Gyfarwyddiaeth
  Band 3
  Arbenigedd:
  N/a
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 10. Dadansoddwr Gwybodaeth (Adroddiadau a Safonau)
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Dadansoddwr Gwybodaeth (Adroddiadau a Safonau)
  Abergele, Bangor neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 11. Cefnogaeth Glerigol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Bodfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 12. Heliwr Cynnydd
  Band 3
  Arbenigedd:
  Wardiau Meddygol a Llawfeddygol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Full Time 37.5 hours per week)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn