Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Pro-Rata y flwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cofnodion lechyd - Gwaith Shifft Canolog
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  cofnodion lechyd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 32 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr (Uned Brofi Gymunedol)
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Bangor, Parc Menai/ Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (lleiafswm o 15 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr (Uned Brofi Gymunedol)
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Bangor, Parc Menai/ Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  lleiafswm o 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 5. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr Cyfeirio a Chanlyniadau Profi Antigen Covid 19
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Hyblyg ac i gynnwys gweithio gartref
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Llawn a rhan amser ar gael, gwaith dan gontract i'w wneud dros 7 diwrnod yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 £21,892 to £24,157 Pro-rata y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Arbenigol y Safle
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a / neu ran-amser ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro-rata y flwyddyn
 8. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddydd Therapïau/Gweithredwr Gwasanaethau Cwsmeriaid
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 9. COVID-19 Vacancy
  Clerc Ward y Cwadrant Brys
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gofal Brys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Bydd sifftiau gyda'r nos ac ar benwythnosau yn cael eu cynnwys. Sifftiau rhwng 07:30am a 23:00)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn
 10. COVID-19 Vacancy
  Arweinydd Tîm / Fferylliaeth
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  sysneg
  Canolog - Sirol Conwy/Sir Ddinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 11. COVID-19 Vacancy
  Hyfforddwr Gwasanaeth Cefnogi Clinigol Ymyriadau Cadarnhaol
  Gradd
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 12. Gweinyddwr Seicoleg
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
 13. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogi
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  MHLD
  Tŷ Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 14. Goruchwyliwr Sifft
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gofal Eilaidd
  Meddygfa Rysseldene
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 15. Cynorthwy-ydd Gweinyddiaeth Gwasanaeth Cancr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Canser / Oncoleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 16. Clerc Ward Rhyddhad
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gofal heb ei drefnu
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 17. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Sicrhau a Gwella Rhaglenni
  Swyddfeydd Timau Rhaglenni: Canol, Dwyrain a Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 18. Swyddog Cymorth TGCh
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cymorth Gwybodeg
  Ysbyty Abergele
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 19. Ysgrifenyddes Feddygol Cefnogi
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Y Galon
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 20. Clerc Ward
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth Gyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flywddyn pro rata
 21. Ysgrifennydd cymorth
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Adnadlol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15.45 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 22. Ysgrifennydd Safle
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Merchaid
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 23. Rheolwr Prosiect
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Tîm Datblygu Cyfalaf, Cyfarwyddiaeth Cynllunio a Pherfformiad
  Ysbyty Maelor, Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn Amser 37.5 Awr y wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 24. Uwch Beiriannydd Llais a Data
  gradd 6
  Arbenigedd:
  Uwch Beiriannydd Llais a Data
  Wrecsam, Abergele Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 25. Cymhorthydd Gweinyddol BANC
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Caernarfon, Llangefni, Pwllheli neu Ddolgellau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Gweithio hyblyg - 0 awr yr wythnos (Yn ôl yr angen i weithio banc)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 26. Gweinyddwr - CEM Berwyn
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 27. Dadansoddwr Gwybodaeth Tîm WPAS
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gwybodaeth
  Bangor/Abergele/Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 28. Swyddog Clerigol - CEM Berwyn
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddn
 29. Pennaeth Materion Corfforaethol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Swyddfeydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - i'w cytuno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 30. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 y flwyddyn
 31. Uwch Ysgrifennydd
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Uned Ablett
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 32. Arweinydd Tim/ Uwch Ysgrifennydd Meddygol MEWNOL
  Gradd 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Pediatrig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 33 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 33. Rheolwr Cydlynu Clinig Diagnosis Cyflym
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Administrative Services
  Mae gennym dair swydd (0.6WTE yr un) - un ar gyfer pob clinig ar safleoedd Ysbytai Cyffredinol Rhanbarth Gogledd Cymru (Ysbyty Gwynedd Bangor, Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam). Dylai ymgeiswyr nodi pa un o'r safleoedd hyn fyddai eu lleoliad dewisol.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 34. Cydlynydd Israddedig
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Addysg Meddygol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (n/a)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 35. Ysgrifennydd/Ysgrifenyddes Feddygol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Pediatreg Cymuned
  Swyddfeydd Iechyd Plant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 21 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 36. Uwch Ysgrifennydd Meddygol Gastroenteroleg (RMS)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Meddyginiaeth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 37. Clerc Ward
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gofal heb ei drefnu
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 38. Ysgrifennydd Meddygol Cefnogol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth a Deintyddol
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 39. Gweinyddwr Olrhain a Dilysu Llwybr Claf
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cyfarwyddiaeth Feddygol
  Ysbyty Maelor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 40. Ysgrifennydd Theatr
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 per annum
 41. Rheolwr Rhaglen Gwella Strôc
  Band 8c
  Arbenigedd:
  Rhaglan Gwella Stroc
  Preswylfa
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 per annum
 42. Swyddog Clercyddol / derbynnydd
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Iechyd Rhywiol
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 19.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 43. CNMC Rheolwr Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  CNMC
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum pro rata
 44. Pensaer Rhanbarthol Iau Rhaglen Ddigideiddio Gofal Llygaid PBC
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gwybodeg
  Un o safleoedd Timau'r Rhaglen, yn Llys Bowen Bangor neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
 45. Cymhorthydd Gweinyddol Banc
  Band 2
  Arbenigedd:
  Meddygaeth
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - 0 awr yr wythnos (Yn ôl yr angen i ddiwallu banc)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Y flwyddyn pro rata
 46. Cynorthwyydd Radiograffig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Radioleg
  Ysbyty Dolgellau ac Abermaw
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 21 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 47. Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Gweinyddol a Chlerigol
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 48. Ysgrifennydd y Tîm CAMHS
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth a Chlerigol
  Gwasanaeth Anaf I'r Ymennydd Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 49. Rheolwr Safle Arweiniol yr Arbenigedd
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 Y flwyddyn
 50. Cynorthwy-ydd staffio dros dro
  NHS AfC: Band 2
  Arbenigedd:
  Staffio dros dro
  Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (4 Rhoster Wythnosol)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Y Flwyddyn