Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau cymorth

 1. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Arlwyo
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos (Rota 7 wythnos)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Goruchwyliwr Domestig
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Domestig-Gweithredydd Glanhau Trylwyr
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 4. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rota
 6. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 8. Swyddog Cefnogi Clercyddol
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  gweinyddiaeth
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 18.75 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 pro rata y flwyddyn
 9. Cynorthwy-ydd Domestig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 10. Cynorthwy-ydd Domestig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos (Oriau craidd 07:00 - 14:30 - Gweithio Penwythnosau a Gwyliau Banc)
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 11. Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 12. Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos (Oriau craidd 07:00 - 14:30 - Gweithio Penwythnosau a Gwyliau Banc)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum
 13. Domestig Cynorthwyol - BANC
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Bryn Beryl
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Gweithio hyblyg - 0 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 14. Goruchwyliwr y Gwasanaethau Domestig
  Band 3
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gweithio ar rota, i gynnwys diwrnodau, gyda'r nos ac ar benwythnosau)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 15. Creffwr Peinitwr ac Addurnwr
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Adran Ystadau Gweithredol
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwydyyn
 16. Cogydd Arweinydd Tim
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 17. Cogydd Arweinydd Tim
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn
 18. Cynorthwyydd Arlwyo - BANC
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - 0 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Y flwyddyn pro rata
 19. Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Bryn Beryl
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 20. Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Penrhos Stanley
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 21. Cynorthwy-ydd Domestig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Eryri
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - Various hours available
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 22. Cynorthwyydd Arlwyo
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 17.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 23. Cynorthwy-ydd Domestig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata