Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau cymorth

 1. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Glanhau Trylwyr/Ymateb Cyflym
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £18,185 i £19,337 Pro-rata y flywyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Arweinydd Tîm Peirianneg, Adeiladwaith a Thiroedd
  Band 5
  Arbenigedd:
  Drydanol/Fecanyddol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615
 3. COVID-19 Vacancy
  Cymhorthydd Domestig - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 17.5 oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £18,185 i £19,337 Pro-rata y flywyddyn
 4. COVID-19 Vacancy
  Cymhorthydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £18,185 i £19,337 Pro-rata y flywyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Porter Cyffredinol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau porthorion
  Wrexham Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Porter Cyffredinol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau porthorion
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro rata
 7. Swyddog Cadw Ty
  NHS AfC: Band
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl plant ar glasoed
  Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  30awr
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 pro-rata y flwyddyn
 8. Cynorthwy-ydd domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Tan Y Castell - Uned Adsefydlu
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 17 oriau'r wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro-rata
 9. Cynorthwy-ydd Domestig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Llandudno
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro rata
 10. Cynorthwy-ydd Domestig - MEWNOL
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Bae Colwyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn
 11. Technegydd HSDU â Dyletswyddau Ychwanegol
  2
  Arbenigedd:
  Sterile Services
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 Awr y wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn
 12. Cynorthwy-ydd Domestig - MEWNOL
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro rata
 13. Cythnorthwydd Arlwyo
  BAND 2
  Arbenigedd:
  Cynorthwydd Arlwyo
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  16 awr
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,652 i £19,020 y flwyddyn (pro rata)
 14. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  2
  Arbenigedd:
  Ysbyty Cumuned
  Ruthin Community Hospital
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 Pro-rata y flwyddyn
 15. Domestig Cynorthwyol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Bryn Beryl
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 15 yr wythnos
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 y flwyddyn pro rata
 16. Goruchwyliwr Domestig 25 awr
  Band 3
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Ysbyty Gwynedd Penrhosgarnedd Bangor LL57 2PW
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 25 awr
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 Pro-rata y flwyddyn
 17. Crefftwr Peirianneg Drydanol/Fecanyddol
  Band 5
  Arbenigedd:
  Drydanol/Fecanyddol
  Ysbyty Glan Clwyd.
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 per annum