Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gwyddor iechyd

 1. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Fferylliaeth
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 y flwyddyn
 2. Technegydd Fferyllfa Moddion Rheolaeth
  Band 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 3. Fferyllydd Clinigol Sylfaenol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Llefydd gwahanol yn Sir Conwy a Sir Ddinbych - swydd cylchdro. Swyddfa tim yn Ysbyty Llandudno.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 4. Uwch Gwyddonydd Biomeddygol - Trallwysiad
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Trallwysiad Gwaed
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
 5. Nyrs Feithrin Gymunedol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Nyrs Feithrin Gymunedol
  Canolfan Iechyd y Bala
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Pro-rata y flwyddyn
 6. Gweithiwr Cymorth Clinigol Meddygol - MEWNOL
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Meddygol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 7. Ffisiolegydd cardiaidd arbenigol iawn - Ecocardiograffydd
  Band 7
  Arbenigedd:
  Ecocardiograffydd
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 Y flwyddyn
 8. Uwch Fferyllydd - Y Galon
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Fferyllfa
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 9. Fferyllydd - Gofal Cyntaf a Chymuned
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Fferyllydd
  Eryldon (a'r Gorllewin)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 10. Gwyddonydd Biofeddygol / Gwyddonydd Biofeddygol arbenigwr
  Band 5/6
  Arbenigedd:
  Gwyddorau Gwaed
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Parhaol)
  Cyflog:
  £25,655 - £39,027 y flwyddyn
 11. Gwyddonydd Clinigol Ymbelydredd - Arweinydd Ymbelydredd nad yw'n ïoneiddio
  Band 8a
  Arbenigedd:
  ymbelydredd nad yw'n ïoneiddio
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £53,219 y flwyddyn
 12. Uwch Fferyllydd
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Fferyllydd Uwch, Gradd 8a - Rhewmatoleg / Dermatoleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 13. Fferyllydd Clinigol Arbenigedd Iechyd Meddwl
  Band 7
  Arbenigedd:
  Fferylliaeth
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - Full time 37.5 hours per week
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum