Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Proffesiynau perthynol i iechyd

 1. COVID-19 Vacancy
  Gynorthwy-ydd Therapi Galwedigaethol - Banc
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  fel sy'n ofynnol
  Cyflog:
  £19,737 i £21,142 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapydd Resbiradol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 i £37,890 y flwyddyn
 3. Seicolegydd Clinigol - Gwasanaeth Anafiadau i'r Ymennydd Gogledd Cymru
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  Gwasanaeth Anafiadau i'r Ymennydd Gogledd Cymru
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £37,570 to £43,772 y flwyddyn, pro rata
 4. Radiograffydd Uwch - Adran Llandudno
  B6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Radioleg
  LLANDUDNO
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  RHAN AMSER 22.5 AWR YR WYTHNOS
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn pro rata
 5. Therapydd CBT
  band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion
  Hafod
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 22.5 Awr y wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £38,890 - £44,503 y flwyddyn pro rata
 6. Therapydd Iaith a Lleferydd Cylchdroadol
  Band 5
  Arbenigedd:
  Swydd Cylchdroadol Therapi Iaith a Lleferydd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 7. Therapydd galwedigaethol Band 6
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Therapi galwedigaethol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  Band 6
 8. Seicolegydd Clinigol
  GIG Band8A
  Arbenigedd:
  Seicolegydd Clinigol
  Ty Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewlo, Sir y Fflint.
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £45,753 i £51,668 y flwyddyn
 9. Seicolegydd Clinigol Cleifion Mewnol Wrecsam
  band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl oedolion / Oedolion hŷn
  Heddfan Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  band 7
 10. Cyhyrysgerbydol Arbenigol Clinigol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ardal i'r Gorllewin
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 16 oriau yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 to £44,503 y flwyddyn
 11. Cardiac Rehabilitation Physiotherapist
  Band 6
  Arbenigedd:
  Adsefydlu Cardiaidd
  Connahs Quay
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 i £37,267 y flwyddyn
 12. Therapydd galwedigaethol
  Band 6
  Arbenigedd:
  therapi galwedigaethol
  Ysbyty cymunedol yr Wyddgrug
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser – 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  Band 6
 13. Ffisiotherapydd Cylchdro
  6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser – 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £30,401 i £37,267y flwyddyn
 14. Seicolegydd Clinigol - Canolog - Claf Mewnol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl oedolion
  Ysbyty Glan Clwyd, Ffordd Ruddlan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 Oriau yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 to £44,503 Y flwyddyn
 15. Uwch Gynorthwyydd Radioleg
  Band 3
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau llawn amser a rhan amser amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,813 i £20,795 y flwyddyn, pro rata
 16. Prif Seicolegydd Clinigol
  8b
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion
  TBC
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  18.38
  Cyflog:
  8b
 17. Prif Seicolegydd Clinigol
  Grade 8a
  Arbenigedd:
  Seicoleg Glinigol
  LLYS DYFRIG, FFORDD YR ORSEF, LLANDUDNO
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 11.25 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £45,753 i £51,668 Pro-rata y flwyddyn
 18. Deietegydd Arbenigol Anhwylder Bwyta Pediatreg
  6
  Arbenigedd:
  Dietegyd
  Gwasanaeth Glasoed Gogledd Cymru; Ysbyty Abergele
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £29,626 - £32,731