Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Proffesiynau perthynol i iechyd

 1. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  I'w gadarhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y blwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Arbenigwr Clinigol Proffesiynol Iechyd Perthynol - COFID Hir
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapïau
  BCUHB Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Triniwr Traed Banc
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Triniaeth Traed
  i'w penderfynu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  Banc, yn ôl y gofyn
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 4. Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 5. Uwch Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  CAMHS
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 per annum pro rata
 6. Uwch Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Pediatreg
  Canolfan Iechyd Plant Wrecsam / Tŷ Catherine Gladstone
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 per annum
 7. Therapydd Ymgynghorol Strôc
  Gradd 8c
  Arbenigedd:
  Therapíau
  Ardal y Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 per annum
 8. Therapydd ymgynghorol strôc
  Gradd 8c
  Arbenigedd:
  Therapai
  Ardal ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 Y flwyddyn
 9. Therapydd ymgynghorol strôc
  Gradd 8c
  Arbenigedd:
  Therapíau
  Ardal y Ddwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 Y flwyddyn
 10. Hyfforddwr a Chynghorydd Trin â Llaw
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Nyrsio a Bydwreigiaeth
  Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Abergele, Ysbyty Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 11. Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi galwedigaethol
  Ardal y Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 12. Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol - Gwasanaethau Poen
  Band 7
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Bryn Y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 13. Cymhorthydd Dieteteg
  Band 3
  Arbenigedd:
  Therapïau
  Ysbyty Gwynedd neu Bodfan Ysbyty Eryri
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 14. Dietegydd / Maethegydd Iechyd Cyhoeddus - Rôl Datblygu
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Dieteg
  Bodfan, Caernarfon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 15. Uwch Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  Tŷ Catherine Gladstone
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 16. Ffisiotherapydd - ESD Rehab (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum
 17. Ffisiotherapydd (Stroc)
  Band 7
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal ddwyrein
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum
 18. Therapydd iaith a Lleferydd (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal ddwyreinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 19. Hyfforddwr Technegol Ffisiotherapi
  3
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Sir y Fflint
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 £18,813 to £20,795 pro rata
 20. Clerc archebu radioleg - MEWNOL
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Archebu cleifion
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 26.25 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Pro rata y flwyddyn
 21. Ymarferydd Ffisiotherapi Sgôp Estynedig,
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty'r Waun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Llawn amser 37.5 awr yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 22. Therapydd Galwedigaethol Arbenigol Clinigol - Arweinydd Tim Gwasanaeth CARE
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapydd Galwedigaethol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 23. Ffisiotherapydd Resbiradol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 24. Therapydd Cadeiriau Olwyn
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth cadair olwyn
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 25. Therapydd Arbenigol Iaith a Lleferydd - Gofal Eilaidd (Gorllewin)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapydd Iaith a Lleferydd - gofal eilaidd
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 26. Therapydd Iaith a Lleferydd Arbenigol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  • Oriau tymor ysgol
  • Oriau blynyddol
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 27. Ymarferydd Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwyl
  Ty Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 28. Ymarferydd Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  LPMHSS Ty Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 29. Ymarferydd Adran Llawdriniaeth
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Anesthetig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 30. Ffisiotherapydd Pediatreg
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 31. Seicolegydd Clinigol ar Gyfer Gwasanaeth Henoed - Ynys Môn
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Seicoleg Glinigol
  Yn unol â'r hysbyseb
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (x2 Full time 37.5 hours per week)
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 pro rata y flwyddyn
 32. Therapydd Galwedigaethol (Stroc)
  Band 6
  Arbenigedd:
  Therapydd galwedigaethol
  Ardal Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 33. Therapydd Lleferydd ac Iaith (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal orllewinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 34. Therapydd galwedigaethol (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi galwedigaethol
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 35. Deietegydd (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Dieteteg
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 36. Therapydd Galwedigaethol (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal ddwyrein
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum
 37. Therapydd galwedigaethol (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal ddwyreinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 38. Ffisiotherapydd (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal ddwyreinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 39. Therapydd iaith a Lleferydd (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal ddwyrein
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 40. Hyfforddwr Technegol Lleferydd ac Iaith (TI)- (Stroc)
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal ddwyreinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Pro-rata y flwyddyn
 41. Cynorthwy-ydd Adsefydlu Aml-Broffesiwn
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardol ddwyreinol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum pro rata
 42. Therapydd galwedigaethol (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapi galwedigaethol
  Ardal Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 43. Ffysiotherapydd (Stroc)
  Band 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ardal Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 44. Therapydd Iaith a Lleferydd (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 45. Therapydd Iaith a Lleferydd (Stroc)
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  SALT
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 46. Ffisiotherapydd (Stroc)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapiau
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 47. Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol
  Gradd 8C
  Arbenigedd:
  seicoleg
  I cael ei Cytino
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £65,664 - £75,874 per annum
 48. Therapydd galwedigaethol (Stroc)
  Band 7
  Arbenigedd:
  Therapi
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 49. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Seicoleg Glinigol Strôc
  I cael i cytino
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn