Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Proffesiynau perthynol i iechyd

 1. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Pro-Rata y flwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a / neu ran-amser ar gael)
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 pro-rata y flwyddyn
 3. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapi Hyfforddwr Technegol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Y Waun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (22.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Technegydd Offthalmig
  Band 4
  Arbenigedd:
  Offthalmig
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £21,089 to £23,761 y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapydd Resbiradol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 6. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd Pediatreg
  i'w gytuno wrth gynnig rôl
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gweithio hyblyg)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd Oedolion
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 8. Seicolegydd Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  Catherine Gladstone House / Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
 9. Rheolwr Gwasanaeth Cymunedol Gwasanaeth Anghenion Cymhleth
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Safleoedd amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 10. Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Seicolegydd Clinigol
  Canolfan INTEC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 Y flwyddyn
 11. Uwch Gynorthwyydd Therapi Galwedigaethol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Ysbyty Glan Clywd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos (30 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 12. Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol - Gofal Cychwynnol
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Gofal Cychwynnol
  Clystyrau Conwy a Sir Ddinbych - sylfaen i'w chadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 13. Uwch Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Uwch Therapydd Galwedigaethol
  Ysbyty wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 14. Dietegydd
  Band 5
  Arbenigedd:
  Dietegydd
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 15. Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol - Gofal Cychwynnol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Gofal Cychwynnol
  Clystyrau Gwynedd a Môn - sylfaen i'w chadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 16. Therapydd Iaith a Lleferydd
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd Pediatreg
  I'w gadarnhau os cynigir y swydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 17. Cynorthwyydd Ffisiotherapi
  Graddfa 3
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Eryri
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn pro rata
 18. Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Ysbyty Cymunedol Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 26.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 19. Seicolegydd Cynorthwyol
  Band 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Plant a Phobl Ifanc
  Canolfan Iechyd Plant Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 20. Deiliad Llwyth Achos Camddefnyddio Sylweddau Seicogymdeithasol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Camddefnyddio Sylweddau
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 21. Dietegydd Arbenigol - Anhwylderau Bwyta Paediatrig
  Band 6
  Arbenigedd:
  Dietegydd
  Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru (NWAS)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amser llawn a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn (pro rata os yn rhan amser)
 22. Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  Cylchdroadol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gweithio 7 diwrnod)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 23. Therapydd Iaith a Lleferydd – Uwch Arbenigwr, Dysffagia Pediatreg, Gorllewin
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Ysbyty Frenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  26.25 awr yr wythnos (Rhan amser 26.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 24. Therapydd Arbenigol Iaith a Lleferydd - Dechrau'n Deg, Gwynedd
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Plas Pawb, Safle Ysgol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 25. Cynorthwyydd Ffisiotherapi / Hyfforddwr Technegol
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Ysbyty Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  19 awr yr wythnos (Rhan amser 19 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Y flwyddyn pro rata
 26. Therapydd Arbenigol Iaith a Lleferydd - Gofal Eilaidd (Gorllewin)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Therapydd Iaith a Lleferydd - gofal eilaidd
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 27. Therapydd Galwedigaethol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapi galwedigaethol
  Ardal y Dwyrain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 28. Therapydd Arbenigol Iaith a Lleferydd gymuned
  6
  Arbenigedd:
  Therapydd Iaith a Lleferydd - Oedolion gymuned
  i'w gytuno wrth benodi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 £30,401 to £37,267 y blwyddyn
 29. Gweithiwr Cymdeithasol Arbenigol
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cymdeithasol
  Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru (NWAS)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 per annum
 30. Gweinyddu therapïau - gwasanaethau rheoli pwysau
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Therapíau
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 Pro-rata y flwyddyn
 31. Seicotherapydd Teuluol a Systemig
  Band 8a
  Arbenigedd:
  Therapi Teulu
  Dwyrain CAMHS Wrecsam/Mancot
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 32. Dietegydd
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Therapïau
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 33. Therapydd Galwedigaethol (Stroc)
  Band 6
  Arbenigedd:
  Therapydd galwedigaethol
  Ardal Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 34. Uwch Therapydd Galwedigaethol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Therapi Galwedigaethol
  CEM Berwyn, Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 35. Therapydd Galwedigaethol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Seiciatreg Ablett, Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 36. Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol - Gofal Cychwynnol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Gofal Cychwynnol
  Clwstwr Ardal Conwy - sylfaen i'w chadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 y flwyddyn
 37. Adferiad Ymarferydd Theatr
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 38. Ymarferydd theatr- Adferiad
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 18 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 39. Ymarferydd Theatr - Nyrs Gofrestredig / ODP
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Theatr
  Ysbyty LLandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 40. Cynorthwyydd Radiograffig
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth Radioleg
  Ysbyty Dolgellau ac Abermaw
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 21 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 41. Prif Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8b
  Arbenigedd:
  Seicoleg Glinigol
  TBC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £54,764 - £63,862 per annum
 42. Ffisiotherapydd Cylchdroadol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Ffiosiotherapi
  Ysbyty Glan Clwyd, Ffordd Rhuddlan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Y flwyddyn
 43. Ymarferydd Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwyl
  Ty Derbyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 44. Therapydd Cadeiriau Olwyn
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth cadair olwyn
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 45. Goruchwyliwr / Rheolwr Tîm Therapi Aml-systematig
  Band 8a
  Arbenigedd:
  Plant a Phobl Ifanc
  I ddechrau Plas Pentwyn - Symud i'r Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 per annum
 46. Dietegydd Arbenigol - Stroc
  6
  Arbenigedd:
  Dieteteg
  Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum
 47. Therapydd Lleferydd ac Iaith
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Ysgol a Blynyddoedd Cynnar
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 Band 5
 48. Seicotherapydd Teuluol a Systemig Hynod Arbenigol
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapi Teulu
  Canolfan Iechyd Plant Wrecsam / Tŷ Catherine Gladstone
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 49. Seicolegydd Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Ardal y dwyrain, Ardal Ganolog & Ardal y Gorllewin
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 50. Uwch Seicolegydd Clinigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Seicoleg
  Tŷ Catherine Gladstone
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn