Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Meddygol a deintyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Meddyg Teulu Cyflogedig Ardal Dwyrain
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu
  Arbenigedd:
  meddyg teulu cyflogedig
  Meddygfeydd Teulu Sir y Fflint neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 37.5 awr yr wythnos (Llawn amser neu ran amser)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 y flwyddyn
 2. Swyddog Deintyddol Gradd A
  A
  Arbenigedd:
  Deintydd Cymunedol
  Ysbyty Penrhos Stanley
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £43,021 - £64,532 y flwyddyn
 3. Cymrawd Clinigol Iau mewn Endocrinoleg a Clefydd Siwgr
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Endocrinoleg a Clefyd Siwgr
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,883 - £44,826 y flwyddyn
 4. Rhewmatolegydd ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Rheumatoleg
  Ar draws Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 5. Ardal Ganolog Meddygon Teulu â chyflog
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Ysbyty Cyffredinol Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Arall
  10 sesiwn yr wythnos (N/A)
  Cyflog:
  Negodadwy
 6. Uwch Gymrawd Clinigol- Endocrinoleg a Clefydd Siwgr
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Uwch Gymrawd Clinigol
  Arbenigedd:
  Endocrinoleg a Chlefydd Siwgr
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £45,345 - £77,897 gross per annum
 7. Myddyg
  NHS Medical & Dental: Salaried GP
  Arbenigedd:
  Gofal heb ei Drefnu
  Canolfannau Gweithio: Gogledd Cymru - Bae Colwyn, Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Bangor, Llanfairpwll, Alltwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos
 8. Meddyg Arbenigedd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  GIG Meddygol a Deintyddol: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cyswllt.
  Uned Bodnant, Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 x sesiwn)
 9. (Cofrestrydd Arbenigedd ST3) LAS FT ST3 mewn MEDDYGAETH Lem a Chyffredinol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cofrestrydd Arbenigol
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Ddwys a Chyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
 10. Meddyg Ymgynghorol gyda diddordeb arbenning mewn Meddygaeth Strôc
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Strôc
  Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Eryri
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 11. Nyrs Arbenigol Hepatoleg
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam LL13 7TD
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 12. Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
 13. Radiolegydd Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Radioleg y Frest/Wroleg
  Wrecsam Maelor and Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 Sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 £77,779 - £100,978
 14. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Hwb Iechyd Eifionydd and Canolfan Goffa Ffestiniog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  40 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
 15. Meddygon Ymgynghorol â diddordeb mewn Meddygaeth Lem
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Lem
  Ysbyty maelor wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (Byddai amser llawn neu ran amser yn cael ei ystyried - 6 i 11 sesiwn)
  Cyflog:
  £79,957 i £103,806
 16. GOFAL YR YMGYNGHORYDD ELDERLY
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gofal yr Henoed
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 17. Seiciatrydd Ymgynghorol ym maes Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  ZM81
  Arbenigedd:
  Seiciatrydd Ymgynghorol yr Henoed
  Bryn Hesketh, Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 Sesiwn
  Cyflog:
  £79,957 - £103,806 y flwyddyn
 18. Meddyg Ymgynghorol mewn Oncoleg Feddygol
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Oncoleg Feddygol Ymgynghorol
  Uned Seren Wib Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (Rota 1:11 ar gyfer Canolfan Ganser Gogledd Cymru yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn
 19. ymgynghorydd
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £79,957 to £103,806 pa
 20. Ymgynghorydd CAMHS
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  CAMHS
  SWYDDI GWAG RHANBARTHOL
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 SESIWN YR WYTHNOS - 37.5 AWR YR WYTHNOS)