Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Meddygol a deintyddol

 1. Meddyg – Diogelu Plant
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Pediatreg
  I'w gadarnhau wrth gychwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 6 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn pro rata
 2. LAS FY1
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Blwyddyn Sylfaen 1
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
 3. Meddyg Arbenigedd Meddygaeth Frys
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 4. Meddyg Arbenigedd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  GIG Meddygol a Deintyddol: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cyswllt.
  Uned Bodnant, Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 x sesiwn)
 5. Cymrawd Clinigol mewn Llawfeddygaeth Fasgwlaidd
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth Fasgwlar
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
 6. Cymrawd Clinigol Wroleg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Ymchwil
  Arbenigedd:
  Wroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 awr)
 7. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Hwb Iechyd Cybi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  40 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
 8. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Hwb Iechyd Eifionydd and Canolfan Goffa Ffestiniog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  40 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
 9. Meddyg Ymgynghorol mewn Oncoleg Clinigol
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Oncoleg Clinigol Ymgynghorol
  Ysbyty Glan Clwyd/ Unid Cancar
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 8 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 per annum
 10. Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £37,923 i £70,719 pa
 11. Specialty Doctor in Obstetrics and Gynaecology
  Meddyg Arbenigol mewn Obstetreg a Gynaecoleg
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Merched - Obstetreg a Gynaecoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sessions)
 12. Cymrawd Clinigol Cardioleg
  NHS Medical & Dental: Specialty Trainee (ST3-5)
  Arbenigedd:
  Cardioleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
 13. ymgynghorydd
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £79,957 to £103,806 pa
 14. Ymgynghorydd CAMHS
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  CAMHS
  SWYDDI GWAG RHANBARTHOL
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 SESIWN YR WYTHNOS - 37.5 AWR YR WYTHNOS)
 15. Geriatregydd ymgynghorol
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Gofal yr Henoed
  Ysbyty Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Oriau tymor ysgol
  10 awr yr wythnos
 16. Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Frys
  Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Frys
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 17. Anaethetydd ymgynghorol sydd â diddordeb mewn Meddygaeth Gofal Dwys
  Arbenigedd:
  Anaesthetig
  Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn
 18. Gastroenterolegydd Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
 19. Seiciatrydd Ymgynghorol ym maes Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  ZM81
  Arbenigedd:
  Seiciatrydd Ymgynghorol yr Henoed
  Bryn Hesketh, Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 Sesiwn
  Cyflog:
  £79,957 - £103,806 y flwyddyn
 20. SURGEON UROLEGOL YMGYNGHOROL
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Wroleg
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (10 sesiwn yr wythnos)
  Cyflog:
  £79,957 - £103,806 Y flwyddyn pro rata
 21. LLAWFEDDYG FASGWLAIDD YMGYNGHOROL
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Fasgwlaidd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 22. Meddyg Ymgynghorol mewn Oncoleg Clinigol
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Oncoleg Clinigol Ymgynghorol
  Ysbyty Glan Clwyd/ Unid Cancar
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 per annum
 23. Offthalmolegydd Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd Locwm
  Arbenigedd:
  Offthalmoleg
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (37.5 awr yr wythnos - 10 sesiwn)
  Cyflog:
  £91,881
 24. GOFAL YR YMGYNGHORYDD ELDERLY
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gofal yr Henoed
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos