Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Meddygol a deintyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  CONSULTANT PHYSICIAN WITH AN INTEREST IN GERIATRIC MEDICINE
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Care of the Elderly
  Wrexham Maelor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (7 to 10 Sessions available)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 pa
 2. Gastroenterolegydd Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 per annum
 3. Gastroenterolegwyr Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn
 4. Cymrawd Clinigol Haen 1 yn y Newydd-anedig
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Newyddenedigol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 awr)
  Cyflog:
  £32,896 - £43,520
 5. Llawfeddygaeth Gyffredinol Cymrawd Clinigol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  llawfeddygaeth gyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,883 - £44,826 NA
 6. Consultant in Learning Disabilities
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Anabledd Dysgu
  Coed Pella
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 11 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 7. Seicolegydd Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
  Canolfan Iechyd Plant Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 8. Dermatoleg Ymgynghorol Locwm
  Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd Locwm
  Arbenigedd:
  Dermatoleg
  Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 pa
 9. Llawfeddygaeth Gyffredinol Cymrawd Clinigol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  llawfeddygaeth gyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £35,408 - £46,844 NA
 10. Hyfforddai Craidd Deintyddol / Cymrawd Clinigol
  Meddygol a Deintyddol: Hyfforddai Craidd Deintyddol
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth Ceg a Bochwynebol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 AWR)
  Cyflog:
  £33,298 - £46,363 £30,093 - £41,900 Y FLWYDDYN
 11. Meddyg y Geg a'r Genau a'r Wyneb
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Y Geg a'r Genau a'r Wyneb
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £50,620 - £79,144 na
 12. Meddygon Ymgynghorol â diddordeb mewn Meddygaeth Lem
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Lem
  Ysbyty maelor wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (Byddai amser llawn neu ran amser yn cael ei ystyried - 6 i 11 sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 £79,957 i £103,806
 13. MEDDYG YMGYNGHOROL GYDA DIDDORDEB MEWN MEDDYGAETH ANADLOL
  Arbenigedd:
  MEDDYGINIAETH ANADLOL
  YSBYTY MAELOR WRECSAM
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn
 14. Meddyg Strôc Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Strôc
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (40)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 £72,927 - £94,679
 15. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Hwb Iechyd Eifionydd and Canolfan Goffa Ffestiniog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 gross per annum pro rata
 16. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 17. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 18. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 19. Meddyg Arbenigol gyda diddordeb arbennig mewn dysgu (gradd ganol)
  Deintyddol meddygol a dannedd y GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Obstetreg a Gynecoleg.
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £50,373 - £78,759 pa
 20. Meddygaeth Ymgynghorol Ymgynghorol- Ysbyty Wrecsam
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 per annum
 21. Cymrawd Clinigol Wroleg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Wroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 awr)
  Cyflog:
  £32,896 - £43,520 pa
 22. Meddyg Ymgynghorol, Trawma a Llawfeddygaeth Orthopedig
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Trawma ac Orthopedeg
  Wrecam Maelor Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 per annum
 23. Cymrawd Clinigol Gastroenteroleg
  Meddygol a Deintyddol GIG: Hyfforddai Arbenigol (ST3-5)
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £51,017 y flwyddyn
 24. Gradd A Swyddog Deintyddol
  Deintydd Meddygol y GIG: Deintydd Cyflogedig - A
  Arbenigedd:
  Deintyddol
  Ysbyty Cymunedol Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £43,021 - £66,920 y flwyddyn
 25. Cyfarwyddwr Cymuned Iechyd Cyfun
  Gweithredwyr
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Cyfun
  Cadarnheir hyn adeg y penodiad. Bydd o fewn y Gymuned Iechyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £121,437 - £125,854 per annum
 26. Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £45,345 - £77,897 NA
 27. Meddyg Ymgynghorol mewn Meddygaeth Galwedigaethol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Iechyd Galwedigaethol
  TBC- Wrexham Maelor Hospital, Glan Clwyd Hospital, Bangor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
 28. Ardal Ganolog Meddygon Teulu â chyflog
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Rysseldene Surgery, Llys Meddyg/Gyffin Surgery , Rhoslan Surgery
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 Negodadwy
 29. Ymgynghorydd Gofal Acíwt mewn Seiciatreg (Ward Cynan)
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gofal Aciwt Seiciatreg Oedolion
  Uned Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 gross per annum pro rata
 30. Meddyg Ymgynghorol Gofal Seiciatreg Llym
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cleifion Mewnol Aciwt
  Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 gross per annum pro rata
 31. Ymgynghorydd mewn Seiciatreg Oedolion (PICU / HTT)
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciareg Aciwt
  Uned Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 gross per annum pro rata
 32. Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a'r Rhefr
  Ymgynghorol
  Arbenigedd:
  Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a'r Rhefr
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn
  Cyflog:
  £84,559 - £114,003 NA
 33. Meddyg Teulu - Newydd Gymhwyso
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Cyffredinol
  Swyddi ar draws Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Oriau blynyddol
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 y flwyddyn
 34. Obstetregydd Ymgynghorol diddordeb mewn Meddygaeth y Ffetws/Sganio
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Obstetreg a Gynaecoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (NA)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA
 35. FFISEG YMGYNGHOROL MEWN MEDDYGAETH ACÍWT
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Acíwt
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (37.5 awr yr wythnos, 10 sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA
 36. Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,290 pa
 37. Ymgynghorydd anaesthetig a rheoli poen cronig
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Rheoli Poen
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (Ar alwad 1 o bob 21)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 Per annum
 38. Ymgynghorydd Ailsefydlu Seiciatreg
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Ailsefydlu
  Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA
 39. Ymghynghorydd Seiciatreg Ailsefydlu
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Ailsefydlu
  Ysbyty Bryn y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 gross per annum
 40. Seiciatrydd Cyffredinol Oedolion TIMC Conwy
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Conwy CMHT
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (Sesiwn ychwanegol ar gyfer 1 o bob 13 ar alwad.)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 .
 41. Ymgynghorydd CAMHS
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  CAMHS
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 SESIWN YR WYTHNOS - 37.5 AWR YR WYTHNOS)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA
 42. Seiciatrydd Ymgynghorol ym maes Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  ZM81
  Arbenigedd:
  Seiciatrydd Ymgynghorol yr Henoed
  Bryn Hesketh, Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 Sesiwn)
  Cyflog:
  £79,957 - £103,806 y flwyddyn
 43. Ymgynghorydd Locwm mewn Pediatreg Acíwt a Chymunedol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd Locwm
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
 44. Paediatregydd Ymgynghorol Cymunedol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Pediatreg Cymunedol
  Ysbyty Brenhinol Alexandra
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 Y flwyddyn
 45. Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys
  ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,290 pa
 46. Radiolegydd Ymgynghorol gydag is-arbenigedd MSK
  Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Radiology
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (NA)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 .
 47. Ardal Ganolog Meddygon Teulu â chyflog
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Meddygfa Rysseldene
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 31 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 Negodadwy