Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Meddygol a deintyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Meddyg Teulu Cyflogedig Ardal Dwyrain
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu
  Arbenigedd:
  meddyg teulu cyflogedig
  Meddygfeydd Teulu Sir y Fflint neu Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 37.5 awr yr wythnos (Llawn amser neu ran amser)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 y flwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  CONSULTANT PHYSICIAN WITH AN INTEREST IN GERIATRIC MEDICINE
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Care of the Elderly
  Wrexham Maelor Hospital
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (7 to 10 Sessions available)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 pa
 3. FY2 ar Llawdriniaeth gyffredinol
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Blwyddyn Sylfaen 2
  Arbenigedd:
  Meddygfa Gyffredinol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £34,012 pa
 4. Oncolegydd Clinigol - GI Isaf
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Oncoleg Glinigol - GI Isaf
  Canolfan Ganser Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 5. Ymgynghorydd Offthalmoleg
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Ophthalmology Consultant
  Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 n/a
 6. Meddyg Ymgynghorol mewn Seiciatreg Anableddau Dysgu
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Anableddau Dysgu
  Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol, Sir y Fflint
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 per annum
 7. Radiolegydd Ymgynghorol gydag is-arbenigedd MSK
  Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Radiology
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (NA)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 .
 8. Meddyg Arbenigol mewn ENT
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  ENT
  Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £50,373 - £78,759 y flwyddyn
 9. Meddyg Arbenigol mewn Niwroddatblygiad Plant
  MC70
  Arbenigedd:
  Niwroddatblygiad Plant
  INTEC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 4 sesiwn yr wythnos (N/A)
  Cyflog:
  £80,693 - £91,584 y flwyddyn pro rata
 10. Meddyg Gradd (Haen 1) mewn Paediatreg Llym a Neonatoleg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cofrestrydd Arbenigol
  Arbenigedd:
  Paediatreg Llym a Neonatoleg
  Ysbyty Wrecsam,
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,883 - £44,826 n/a
 11. Meddyg Arbenigedd Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  GIG Meddygol a Deintyddol: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cyswllt.
  Uned Bodnant, Bodnant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 x sesiwn)
  Cyflog:
  £45,124 - £77,519 NA
 12. Trawma Cymrawd Clinigol ac Orthopaedeg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Trawma ac Orthopaedeg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 oriau
  Cyflog:
  £33,883 - £44,826 pa
 13. Meddyg Arbenigedd Ysgytwad ac Orthopaedeg
  Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Ysgytwad ac Orthopaedeg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £45,345 - £77,897 pa
 14. Meddyg Teulu gyda Diddordeb Arbennig mewn Addysg a Hyfforddiant
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Meddyg Teulu cyflogedig
  Arbenigedd:
  Meddyg Teulu sydd â Diddordeb Arbenigol mewn Addysg a Hyfforddiant
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Rhannu swydd
  30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £114,668 ar gyfartaledd
 15. Cymrawd Clinigol Gastroenteroleg
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Cymrawd Clinigol Iau
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £35,408 - £55,674 Y flwyddyn
 16. MEDDYG YMGYNGHOROL GYDA DIDDORDEB MEWN MEDDYGAETH ANADLOL
  Arbenigedd:
  MEDDYGINIAETH ANADLOL
  YSBYTY MAELOR WRECSAM
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 y flwyddyn
 17. Meddyg Strôc Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Strôc
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (40)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 £72,927 - £94,679
 18. Gradd A Swyddog Deintyddol
  Deintydd Meddygol y GIG: Deintydd Cyflogedig - A
  Arbenigedd:
  Deintyddol
  Ysbyty Cymunedol Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £43,021 - £66,920 y flwyddyn
 19. Ymgynghorydd mewn Seiciatreg Oedolion (PICU / HTT)
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciareg Aciwt
  Uned Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum pro rata
 20. Seiciatrydd Ymgynghorol ym maes Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  ZM81
  Arbenigedd:
  Seiciatrydd Ymgynghorol yr Henoed
  Bryn Hesketh, Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 Sesiwn)
  Cyflog:
  £79,957 - £103,806 y flwyddyn
 21. Ymgynghorydd Ailsefydlu Seiciatreg
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Ailsefydlu
  Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 22. Ymghynghorydd Seiciatreg Ailsefydlu
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Ailsefydlu
  Ysbyty Bryn y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum
 23. Seiciatrydd Ymgynghorol mewn Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, (Gogledd)
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  Ysbyty Cefni
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum
 24. Ardal Ganolog Meddygon Teulu â chyflog
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Meddygfa Rysseldene
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 31 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 Negodadwy
 25. Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Meddyg Cyswllt Arbenigol Seiciatryddol
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 sesiwn)
  Cyflog:
  £45,345 - £77,897 NA
 26. Oncolegydd Clinigol - Pen, Neck & GI Uchaf
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Oncoleg Glinigol
  Canolfan Ganser Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 27. FFISEG YMGYNGHOROL MEWN MEDDYGAETH ACÍWT
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Acíwt
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (37.5 awr yr wythnos, 10 sesiwn)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA
 28. Anaethetydd ymgynghorol sydd â diddordeb mewn Meddygaeth Gofal Dwys
  Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Anaesthetig
  Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 y flwyddyn
 29. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 30. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 31. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Canolfan Iechyd Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser/rhan amser/hyblyg)
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa pro rata
 32. Meddyg Teulu Cyflogedig
  Amrediad cyflog Meddygon Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Ledled y Gogledd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  18.75 awr yr wythnos (rhan amser)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 pro-rata
 33. Meddyg Teulu gyda Diddordeb Arbennig mewn Addysg a Hyfforddiant
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Meddyg Teulu cyflogedig
  Arbenigedd:
  Meddyg Teulu gyda Diddordeb Arbennig mewn Addysg a Hyfforddiant
  Hwb Iechyd Eifionydd Porthmadog / Cricieth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 pa
 34. Ardal Ganolog Meddygon Teulu â chyflog
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu Cyflogedig
  Arbenigedd:
  Ymarfer Cyffredinol
  Healthy Prestayn Iach
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 5 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £63,803 - £96,278 Negodadwy
 35. Meddygaeth Ymgynghorol Ymgynghorol- Ysbyty Wrecsam
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Frys
  Ysbyty Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 per annum
 36. Gastroenterolegydd Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 per annum
 37. Meddyg Ymgynghorol Gofal Seiciatreg Llym
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Cleifion Mewnol Aciwt
  Ysbyty Gwynedd, Bangor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum
 38. Ymgynghorydd Gofal Acíwt mewn Seiciatreg (Ward Cynan)
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gofal Aciwt Seiciatreg Oedolion
  Uned Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum
 39. Seiciatrydd Oedolion Ymgynghorol, Gogledd Ynys Môn
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Oedolion
  Ysbyty Cefni, Llangefni
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 gross per annum
 40. Ymgynghorydd mewn seiciatreg fforensig
  Ymgynghorydd mewn seiciatreg fforensig
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Fforensig
  Ty Llewelyn, Bryn y Neuadd, Llanfairfechan.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (10 Sesiwn)
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 y flwyddyn
 41. Seiciatrydd Oedolion Ymgynghorol (De Ynys Môn)
  Deintyddol a Meddygol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Oedolion
  Ysbyty Cefni, Ynys Mon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 blynyddol
 42. LLAWFEDDYG FASGWLAIDD YMGYNGHOROL
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Llawdriniaeth Fasgwlaidd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920
 43. Gastroenterolegwyr Ymgynghorol
  Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Gastroenteroleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 y flwyddyn
 44. Consultant in Learning Disabilities
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Seiciatreg Anabledd Dysgu
  Coed Pella
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 11 sesiwn yr wythnos
  Cyflog:
  £86,063 - £111,732 NA
 45. Seiciatrydd Cyffredinol Oedolion TIMC Conwy
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  Seiciatreg
  Conwy CMHT
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (Sesiwn ychwanegol ar gyfer 1 o bob 13 ar alwad.)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 .
 46. Ymgynghorydd CAMHS
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Ymgynghorydd
  Arbenigedd:
  CAMHS
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (10 SESIWN YR WYTHNOS - 37.5 AWR YR WYTHNOS)
  Cyflog:
  £82,356 - £106,920 NA