Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Nyrsio a bydwreigiaeth

 1. COVID-19 Vacancy
  Nyrs gofrestredig - Lolfa Rhyddhau
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Lolfa Rhyddhau
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gymuned - Tim Cartref yn Gyntaf
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 3. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 Pro-Rata y flwyddyn
 4. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Uwch - COVID Hir
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Uwch Ymarferydd
  BCUHB
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 5. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Nyrsio Brys
  Band 6
  Arbenigedd:
  Uned Mân Anafiadau
  Dinbych
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn pro rata
 6. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr cymorth gofal iechyd
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (.)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 7. COVID-19 Vacancy
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd ar gyfer yr Uned Profi Cymuned
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Ysbyty Alltwen / Ysbyty Glan Clwyd / Ysbyty Wrecsam Maelor / Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Llawn a rhan amser ar gael, gwaith dan gontract i'w wneud dros 7 diwrnod yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 £19,737 i £21,142 Pro-rata, y flwyddyn
 8. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwydd Goafal Iechyd
  Band 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Llawfeddygol (Wroleg)
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 pro rata y flwyddyn
 9. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig - CEM Berwyn
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (8-6pm bedwar diwrnod yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 10. COVID-19 Vacancy
  Uwch Ymarferydd Iechyd Meddwl
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  CEM Berwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flyddwyn
 11. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Cynorthwyol - Cartref yn Gyntaf
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Wrecsam & Sir y Fflint
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Y flwyddyn
 12. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd - Nyrs Ysgol
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Amryw ar gael
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn
 13. COVID-19 Vacancy
  HCA
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Offthalmig
  Uned Offthalmig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,576 - £19,918 per annum pro rata
 14. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd Generig Cartref yn Gyntaf
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Tîm Cartref yn Gyntaf
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata
 15. Nyrs Glinigol Arbenigol mewn Gofal Lliniarol Arbenigol
  NHS AFC:
  Arbenigedd:
  Gofal Lliniarol Arbenigol
  Adran Gofal Lliniarol Arbenigol Macmillan, Ysbyty Wrecsam Maelor.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (oriau'r wythnos)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 16. Nyrs Gofrestredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Ward Oncoleg a Hematoleg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yn ystod yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 17. Uwch Ymarferydd Nyrsio
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Gofal sylfaenol
  Meddygfa Cambria, Caergybi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £44,606 - £50,819 y flwyddyn pro rata
 18. Gweithiwr cymorth gofal iechyd
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn Pro Rata
 19. Nyrs Gyswllt Alcohol - Band 6 - MEWNOL
  Gradd 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Uned Hergest
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr y wythnos)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 £31,365 - £37,890 Y flwyddyn
 20. Dirprwy Reolwr Ward
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ysbytai Cymunedol
  Ysbyty Tywyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 21. Ymarferydd Tîm Triniaeth Cartref
  gradd 6
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Tîm Triniaeth Cartref
  Heddfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Y flwyddyn
 22. Nyrs Staff Cymuned
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Staff Cymuned
  Parc Eirias, Bae Colwyn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Y flwyddyn)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 23. Nyrs Staff Cymuned
  Band 5
  Arbenigedd:
  Tim ardal ganolog
  CRT Ruthin/ Corwen
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 24. Nyrs Anabledd Dysgu Cymunedol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Cymuned Anableddau Dysgu
  Ty Dewi Sant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 25. Rheolwr Gwasanaeth Cymunedol Gwasanaeth Anghenion Cymhleth
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Safleoedd amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn
 26. Rheolwr Gwasanaeth Clinigol - Gofal heb ei drefnu
  8a
  Arbenigedd:
  CAMHs
  Ardal Ganolog
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 £45,753 i £51,668 y flwyddyn
 27. Nyrs Ardal (Deilydd Llwyth Gwaith)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Nyrsio Ardal
  Tim Nyrsio Amlwch / Benllech Canolfan Iechyd, Amlwch
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-Rata y flwyddyn
 28. Ymarferydd Gofal Brys
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Gofal Sylfaenol Brys
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 29. Nyrs Seiciateg Gymunedol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Tim yr Henoed arbenigo mewn Gofal Gorffwylledd
  Ysbyty Cefni
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (9-5pm)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 30. Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrsio Cymunedol
  Ward Morfa, Ysbyty Llandudno
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 pro rata y flwyddyn
 31. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Heddfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a rhan amser amrywiol ar gael)
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Pro-rata y flwyddyn
 32. Dirprwy Reolwr ward
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  AMHU Heddfan
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 33. Nyrs Gymunedol Anableddau Dysgu
  Band 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Nyrs Anableddau Dysgu - gwasanaeth anghenion cymhleth
  villa 16, Ysbyty Bryn Y Neuadd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 per annum
 34. Nyrs Cofrestri Ward Pwyll Tŷ Llewellyn BYN- MEWNOL
  Gradd 5
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl
  Tŷ Llewelyn MSU BYN
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn
 35. HCSW
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Ysbyty Cymuned
  Ysbyty Cymuned Rhuthun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £18,546 - £19,918 y flwyddyn pro rata
 36. Nyrs Feithrin Gymunedol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Nyrs Feithrin Gymunedol
  Canolfan Iechyd y Bala
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 Pro-rata y flwyddyn
 37. Nyrs Ddeintyddol Gofrestredig
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Nyrs Ddeintyddol Gofrestredig
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 per annum
 38. Ymarferydd Nyrsio Uwch
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Ymarferydd nyrsio uwch
  Meddygfa Marc Sant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 34 awr yr wythnos (Dydd Llun i Ddydd Gwener wedi'i leoli ym Marc Sant, ond gallai fod mewn arferion eraill a reolir yn ardal y dwyrain)
  Cyflog:
  £47,126 - £53,219 y flwyddyn pro rata
 39. Uwch Nyrs Staff
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Pediatreg
  Ysbyty Glan Clwyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 40. Nyrs Staff Gymuned
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Gymuned
  Rhuthun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 41. Nyrs Staff Gymuned
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Gymuned
  Rhuthun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 42. Nyrs Staff Gymuned
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrs Gymuned
  Rhuthun
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £25,655 - £31,534 y flwyddyn pro rata
 43. Nyrs Seiciateg Gymunedol
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Tim yr Henoed arbenigo mewn Gofal Gorffwylledd
  Ysbyty Cefni
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Oriau 9-5pm)
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 44. Cydlynydd Nyrsio Ysgytwad
  Band 6
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 28 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 Pro-rata y flwyddyn
 45. Hwylusydd Gofal Diwedd Oes - MEWNOL YN UNIG
  Gradd 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gofal Lliniarol Arbenigol
  Canolfan Triniaeth Canser Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn pro rata
 46. Ymarferydd CAMHS - Gofal heb ei drefnu
  Band 6
  Arbenigedd:
  Plant a Phobl Ifanc
  Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 per annum pro rata
 47. Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd
  GIG AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Tim Cymyned Iechyd Meddwl Pobl Hen
  Ty Gwepre
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 Yn ddibynnol ar brofiad
 48. Ymarferydd Iechyd Meddwl
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Pediatreg
  Canolfan Iechyd Plant Wrecsam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £32,306 - £39,027 y flwyddyn
 49. Ymarferydd Cynorthwyol
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Plant
  Gwasanaeth y Glasoed Gogledd Cymru (NWAS).
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Cyflog:
  £22,549 - £24,882 y flwyddyn
 50. Gweithiwr Cymorth Clinigol Meddygol - MEWNOL
  Gradd 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Meddygol
  Ysbyty Gwynedd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Cyflog:
  £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata