Swyddi Gwag presennol

Arhoswch, yn llwytho

Nyrsio a bydwreigiaeth

 1. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Uned Strôc Acíwt
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau llawn a rhan amser amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 2. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gwsanaethau Merched
  Ysbyty Gwynedd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Sawl awr r gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 y flwyddyn pro rata
 3. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr cymorth gofal iechyd
  A4C band 3
  Arbenigedd:
  Asesiad Argyfwng
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 34.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 y flwyddyn pro rata
 4. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff
  Band 6
  Arbenigedd:
  Gofal Dwys
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn
 5. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr cymorth gofal iechyd
  band 2
  Arbenigedd:
  gofal brys
  Ysbyty glan clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  oriau amrywiol
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,652 to £19,020 y flwyddyn
 6. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Reolwr Safle Clinigol
  Band 6
  Arbenigedd:
  Llif cleifion
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 oriau yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 Y flwyddyn
 7. COVID-19 Vacancy
  Nyrs gymunedol anabledd dysgu- MEWNOL
  Band 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl/anabledd dysgu
  Cymunedol
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn pro rata
 8. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Yr Wyddgrug
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  oriau llawn amser a rhan amser amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,652 i £19,020 y flwyddyn, pro rata
 9. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd - MEWNOL
  Gradd 2
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau rhan amser ar gael
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 £17,652 i £19,020 y flwyddyn, pro rata
 10. COVID-19 Vacancy
  Nyrs
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu
  Gwanwyn Ward, Heddfan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr y wythnos
 11. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Ddeintyddol Gymwys
  4
  Arbenigedd:
  Nyrs Ddeintyddol Gymwys
  Canolfan Ddeintyddol Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,892 - £24,157 £ 21,892 - £ 24,157 y flwyddyn pro rata
 12. Nyrsio Staf
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio
  Ysbyty'r y Waun
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 am wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 13. Uwch Nyrs Newydd-Anedig - MEWNOL
  band 6
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Newydd-Anedig
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  15
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £26,566 to £35,578 per annum pro rata
 14. Nyrs gofrestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth arennol
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 15. Gweithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd
  Band 6
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau
  Isgraig Clinic
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 Oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £31,365 to £37,890 per annum
 16. Ymwelydd Iechyd - Dechrau'n Deg
  6
  Arbenigedd:
  Ymwelydd Iechyd
  Swyddfa Dechrau'n Deg Parc Eirias
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 Y flwyddyn
 17. Nyrs Gofresteddig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gwasanaeth anawsterau dysgu
  Ysbyty Bryn Y Neuadd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 i £30,615 y flwyddyn pro rata
 18. Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Nyrsio Cymunedol
  Ysbyty Brenhinol Alexandra, Rhyl
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser – 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 y flwyddyn
 19. Nyrs Gyswllt Gynradd
  Band AFC y GIG 5
  Arbenigedd:
  Anabledd Dysgu
  Ysbyty Bryn Y Neuadd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5.awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 Y Flwyddyn
 20. Rheolwr Gwasanaeth Plant - Gwasanaethau Niwroddatblygiadol ac Anabledd
  8A
  Arbenigedd:
  Nyrsio a Bydwreigiaeth
  Bodfan/Parc Menai
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  LLawn amser 37.5 oriau a wythnos
  Cyflog:
  £45,753 - £51,668 pa
 21. Nyrs Staff
  Band 5
  Arbenigedd:
  Adsefydlu/gofalu am yr henoed
  Ysbyty Eryri
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser - 24 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata
 22. Nyrs staff uwch
  6
  Arbenigedd:
  Gofal critigol
  Ysbyty maelor wrexham
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £31,365 - £37,890
 23. Nyrs Gofresteddig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Arennol / Diabetes
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 flwyddyn pro rata
 24. Nyrs Gofestredig
  Band 5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Anadlol
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 y flwyddyn pro rata
 25. Dirprwy Reolwr Ward
  6
  Arbenigedd:
  Lechyd Meddwl
  Dyfrdwy Ward ,Heddfan
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £24,214 - £30,112
 26. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd - MEWNOL
  3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Clinig Bae Cinmel
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan Amser 13.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £19,737 i £21,142 y flwyddyn pro rata
 27. Uwch Nyrs Ymarferydd
  Band 8A
  Arbenigedd:
  Gofal Cychwynnol
  Meddygfa Y Laurels
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £45,753 - £51,668 £44,606 to £50,819 y flwyddyn
 28. Bydwraig Ymgynghorol
  Band 8b
  Arbenigedd:
  Bydwraig Ymgynghorol
  I'w drefnu
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llan amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £53,168 - £62,001 per annum
 29. Arweinydd Tîm Nyrsio Dosbarth - DN Y Waun
  7
  Arbenigedd:
  Cymuned
  Canolfan Iechyd y Castell
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £38,890 to £44,503 y flwyddyn
 30. Nyrs Staff Haemodialysis
  Band 5
  Arbenigedd:
  Haemodialysis arennol
  Uned arennol, Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 31. Nyrs Staff Haemodialysis
  Band 5
  Arbenigedd:
  Haemodialysis
  Uned arennau'r Trallwng
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amsser 36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 32. Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd - Ngwasanaeth Nyrsio Gyda'r Nos & Dros Nos Ardal y Dwyrain
  3
  Arbenigedd:
  Cymyned
  Ysbyty Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 15 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £18,813 to £20,795 y flwyddyn, pro rata
 33. Rheolwr tîm CLDT - MEWNOL
  Band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anableddau
  Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £38,890 - £44,503 £38,890 i £44,503 Y flwyddyn
 34. Nyrs staff haemodialysis
  Clwb pêl-droed GIG: Band 5
  Arbenigedd:
  Haemodialysis
  Uned arennau'r Trallwng
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  36 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn, pro rata
 35. Nyrs Seiciatrig Cymunedol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Ty Derbyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 y flwyddyn
 36. Nyrs Radioleg
  5
  Arbenigedd:
  Nyrs/radioloeg
  Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 Y flwyddyn, pro rata
 37. Ymwelydd Iechyd
  Graddfa 6
  Arbenigedd:
  Ymwelydd Iechyd
  Gwynedd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amser 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £ 31,365 i £ 37,890 y flwyddyn pro rata
 38. Deilydd Llwyth Achosion - Owrtyn DN
  6
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Canolfan Iechyd Owrtyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amswer – 16 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 per annum pro rata
 39. Nyrs Gymuned - Ngwasanaeth Nyrsio Gyda'r Nos & Dros Nos Ardal y Dwyrain
  5
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Ysbyty Maelor, Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Rhan amswer – 10 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum pro rata
 40. Nyrs Gofrestredig
  5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Aciwt
  Ysbyty Wrecsam Maelor
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 41. Nyrs Ategol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Renal Dialysis
  Ysbyty Maelor Wrecsam
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Oriau amrywiol ar gael
  Cyflog:
  £18,185 - £19,337 per annum pro rata
 42. Gweithiwr Cymorth Dementia
  3
  Arbenigedd:
  Dementia
  Ysbyty Llandudno
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  LLawn amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 y flwyddyn
 43. Ymarferydd Nyrsio Clinigol
  Graddfa Chwech
  Arbenigedd:
  Ymarferydd Nyrsio Clinigol
  Ysbyty Penrhos Stanley
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  30
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £31,365- £37,890
 44. Ymarferydd Arbennigol Iechyd Galwedigaethol
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Galwedigaethol
  Ysbyty Gwynedd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 y flwyddyn
 45. Nyrs Seiciatrig Cymunedol
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd meddwl
  Ty Derbyn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 oriau yn ystod yr wythnos
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 per annum
 46. Nyrs Staff Cymuned
  5
  Arbenigedd:
  Nyrsio Cymunedol
  Llys Dyfrig Ffordd Yr Orosedd Llandudno
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 to £30,615 y flwyddyn
 47. Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Nyrsio a Bydwreigiaeth Cofrestredig
  Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Amrywiol
  Cyflog:
  £24,907 - £30,615 £24,907 i £30,615 y flwyddyn pro rata
 48. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  3
  Arbenigedd:
  HCSW
  Hafan Dawel , TawelFan, Hafan Dawel,Greenmeadows, Careg Hafan, Berywn
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5
  Cyflog:
  £19,737 - £21,142 £18,813 to £20,795 per a
 49. Chwaer ward iau
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Gofal Henoed Aciwt
  Ysbyty Glan Clwyd
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  37.5 yr wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £30,401 to £37,267 y flwyddyn
 50. Nyrs Gymunedol Anabledd Dysgu
  6
  Arbenigedd:
  anabledd dysgu iechyd meddwl
  Tîm Anableddau Dysgu Cymuned Flintshire.
  Oriau / sesiynau yr wythnos:
  Llawn amser 37.5 awr y wythnos
  Cyflog:
  £31,365 - £37,890 £31,365 i £37,890 y flwyddyn