Current Vacancies

Senior Clinical Psychologist

Band 8a

Main area
Psychology
Grade
Band 8a
Contract
Permanent
Hours
Full time 37.5 hours per week
Job ref
050-PST016-0118
Site
Llandudno Hospital
Town
LLandudno
Salary
£40,429 to £48,515 per annum
Closing
28/02/2018 23:59

If you are successful and short listed for interview you will be contacted by E-MAIL using the address with which you registered. Please ensure you check your email account regularly.

Please provide full email contact details for all referees within your application form. Failure to provide full contact information may result in significant delays in processing your application.

All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English

Bydd pwyntiau 1,2, 3 a 4 ar Fandiau Cyflog AdN 1 a 2 yn cael eu haddasu i £16,132 i adlewyrchu corffori’r cyflog byw, i ddechrau ar 1 Ionawr 2016

With effect from 1st January 2016 points 1,2,3 and 4 on AfC Pay Band 1 and Pay Band 2 will be adjusted to £16,132 to reflect the incorporation of the living wage

Mae hwn yn gyfle cyffroes i seicolegydd clinigol ymuno a thim CAMHS Sir Gonwy. Rydym yn awyddys i benodi Seicolegydd Clinigol Uwch Band 8A profiadol, llawn cymhelliant a threfnus unai llawn neu rhan amser. Mae'r gwasanaeth wedi ei hen sefydlu, ac mae gennym dîm brwdfrydig a chydlynol o seicolegwyr clinigol, seiciatryddion plant, nyrsys arbenigol, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion seicolegol ac ymarferwyr CAMHS.

Croesewir ceisiadau gan unigolion sydd â hyfforddiant a phrofiad ychwanegol wrth ymgymryd fformiwleiddio seicolegol ac ymyriadau therapiwtig gyda ymarfer yn seilieding ar dystiolaeth. Dylai'r sawl a benodir dangos y gallu i gydweithio yn effeithiol ac yn hyblyg tuag at waith y gwasanaeth o fewn tîm amlddisgyblaethol. Bydd y rôl yn cynnwys darparu goruchwyliaeth staff ac bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos tystiolaeth eu hymrwymiad i ddarparu gwaith clinigol o ansawdd, a chynnal safonau proffesiynol uchel ar gyfer eu hunain ac eraill. Byddai disgwyl i ddeiliad y swydd arddangos arweinyddiaeth glinigol mewn un neu fwy maes ynghyd a datblygu arbenigedd clinigol mewn un neu fwy or meusydd canlynol sef anhwylderau bwyta, trawma, ymyrraeth gynnar ar gyfer seicosis, ASD ac asesiadau niwroseicolegol.

Bydd deiliad y swydd yn darparu lleoliadau clinigol ac yn addysgu hyfforddeion ar y Rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor. Byddech hefyd yn cael eich cefnogi i gymryd rhan mewn, neu oruchwylio ymchwil.

Bydd, goruchwyliaeth broffesiynol glinigol a rheoli llinell yn cael eu darparu gan y Brif Seicolegydd Clinigol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 28 Chwefror 2018

Am fwy o fanylion / ymweliadau anffurfiol, cysylltwch â

Dr Irina Yelland

01492863377

irina.yelland@wales.nhs.uk

This is an exciting opportunity for a Clinical Psychologist to join our Conwy CAMHS team based in Llandudno. We are seeking to appoint experienced, highly motivated and well-organised Band 8a Senior Clinical Psychologist. Our service is well established, and we have an enthusiastic and cohesive team of clinical psychologists, child psychiatrists, nurse specialists, social workers, psychological therapists and CAMHS practitioners.

Applications are welcome from individuals with additional training and experience in undertaking evidence-based psychological formulation and therapeutic interventions. The appointee should demonstrate the capacity to work collaboratively, effectively and flexibly within a multidisciplinary team. The role will include providing staff supervision within the service and successful applicants will need to evidence their commitment to clinical quality, evidence-based practice and maintaining high professional standards for themselves and others.

The post holder would be expected to display clinical leadership and develop clinical expertise in one or more areas such as eating disorders, trauma, early intervention for psychosis, ASD and neuropsychological assessments. The post holder will provide clinical placements and teaching to trainees on the North Wales Clinical Psychology Doctoral Programme, Bangor University. You would also be supported in conducting audits and engaging in, or supervising research.

Clinical supervision and professional line management will be provided by the Principal Clinical Psychologist.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.
 

Closing date:28 February 2018

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesStonewall Health ChampionsMindful employer.  Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesTime to change

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Dr Irina Yelland
01492863377
irina.yelland@wales.nhs.uk