Current Vacancies

Please wait, loading

Staff Nurse

Band 5

Main area
Occupational Health
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Full time 37.5 hours per week
Job ref
050-NMR367-0619
Site
Ysbyty Maelor Wrecsam.
Town
Wrexham
Salary
£24,214 to £30,112 per annum
Closing
Today at 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

 

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

 

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Are you looking for a new opportunity to use your skills and work as part of a team who look after employees in the workplace?

As a registered nurse working in Occupational Health and Wellbeing you will be responsible for supporting the team in the provision of services for the health board and other external contracts. Undertaking routine planned health assessment and surveillance and providing a high standard of care and advice in relation to specific occupational health requirements. Examples of activity include:

  • Employment screening, vaccination
  • Advice on Infection control and occupational and lifestyle health matters
  • Supporting health and wellbeing activities such as health road shows / flu vaccination campaign
  • Health surveillance such as vision screening, lung function screening, audiometry.

You will need to have effective communication skills to establish and maintain good personal relationships with clients, the team and others. You will be responsible for ensuring confidentiality; diplomacy and discretion are maintained at all times.

The ability to speak welsh is preferred but not essential. Working hours are Monday to Friday 08.30 – 17.00 subject to flexibility to assist cover for core activity e.g. late / early shifts for flu / annual leave cover. it is likely that the post will involve cover at other occupational health locations within BCUHB.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 18th June 2019

 

Ydych chi’n chwilio am gyfle newydd i ddefnyddio’ch sgiliau a gweithio fel rhan o dîm sy’n gofalu am weithwyr yn y gweithle?

Fel nyrs cofrestredig sy’n gweithio mewn Iechyd Galwedigaethol a Lles byddwch yn gyfrifol am gefnogi’r tîm wrth ddarparu gwasanaethau i’r bwrdd iechyd a chontractau allanol eraill. Byddwch yn ymgymryd â gwyliadwriaeth ac asesiadau iechyd rheolaidd wedi’u cynllunio ac yn darparu gofal o safon uchel a chyngor o ran gofynion gofal galwedigaethol penodol. Bydd enghreifftiau o weithgaredd yn cynnwys:

  • Brechu, sgrinio cyflogaeth
  • Cyngor ar reoli Haint a materion iechyd ffordd o fyw a galwedigaethol
  • Cefnogi gweithgareddau iechyd a lles fel gwibdeithiau iechyd / ymgyrch brechu’r ffliw
  • Gwyliadwriaeth iechyd fel sgrinio’r llygaid, sgrinio swyddogaeth yr ysgyfaint, awdiometreg.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu effeithiol arnoch i sefydlu perthnasau personol da gyda chleientiaid, y tîm ac eraill a’i gynnal. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau cyfrinachedd; bydd diplomyddiaeth a disgresiwn yn cael eu cynnal bob amser.

Bydd y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol. Yr oriau gwaith fydd 08.30 - 17.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener, yn amodol ar hyblygrwydd i gynorthwyo ar gyfer gweithgaredd craidd e.e. sifftiau hwyr / cynnar cyflenwi dros wyliau blynyddol / ffliw. Mae’n debygol bydd y swydd yn cynnwys cyflenwi mewn lleoliadau iechyd galwedigaethol eraill yn BIPBC.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 18 Mehefin 2019

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Kim Crichton - Team Leader & Mental Health Practitioner at Occupational Health and Wellbeing, Glan Clwyd Hospital.

01745 44 82 77

Kim.Crichton@wales.nhs.uk

or

Sarah Wynne-Jones - Head of Occupational Health and Wellbeing

Sarah.Wynne-Jones@wales.nhs.uk

 

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Kim Crichton - Team Leader & Mental Health Practitioner at Occupational Health and Wellbeing, Glan Clwyd Hospital.

01745 44 82 77

Kim.Crichton@wales.nhs.uk

neu

Sarah Wynne-Jones - Head of Occupational Health and Wellbeing

Sarah.Wynne-Jones@wales.nhs.uk