Current Vacancies

Please wait, loading

Clinical Psychologist - Inpatient

Band 7

Main area
Adult & OA
Grade
Band 7
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-PST032-0319-A
Site
Wrexham - Heddfan Unit
Town
Wrexham
Salary
£37,570 to £43,772 per annum
Closing
26/06/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

 

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

 

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Rydym yn dymuno recriwtio seicolegydd clinigol Band 7 brwdfrydig a deinamig i ymuno â'n gwasanaethau seicoleg iechyd meddwl cleifion mewnol ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Byddwch yn ymuno â dau seicolegydd clinigol 7 arall o fewn gwasanaethau cleifion mewnol Tad, a byddwch wedi eich lleoli yn Uned Heddfan (Wrecsam). Mae'r swydd yn cynnwys gweithio â chleifion mewnol gwasanaethau iechyd meddwl ar draws yr ystod oedran oedolion ifanc a hŷn. Byddwch yn ymuno ag Adrannau Iechyd Meddwl Oedolion ac Oedolion Hŷn cyfeillgar, croesawgar sy'n tyfu, â chysylltiadau clinigol ac ymchwil rhagorol gyda'r Ysgol Seicoleg a'r Adran DClinPsych ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Mae cefn gwlad Gogledd Cymru yn cynnig ansawdd bywyd ardderchog ac mae'r swydd o fewn gwasanaethau seicoleg cleifion mewnol presennol sydd wedi'u hen sefydlu. Bydd deilydd y swydd hefyd yn elwa o gysylltiadau BIPBC gyfan ledled gogledd Cymru, yn yr Adrannau Seicoleg ehangach gyda chyfle ar gyfer rhwydweithio clinigol ar draws gogledd Cymru. Byddwch yn derbyn cefnogaeth, mentoriaeth, goruchwyliaeth a rheolaeth dda o fewn yr Adrannau IMO ac Oedolion Hŷn.

Disgwylir i ddeilydd y swydd arddangos swyddogaeth arweiniol mewn gwybodaeth seicolegol a sgiliau, perthnasol nid yn unig i unigolion ar y wardiau ond hefyd milieu'r ward.  Ar gyfer hyn, bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, a'r gallu i integreiddio a chydweithio'n dda gyda chydweithwyr y Tad, gal ddarparu gwybodaeth seicolegol arbenigol hygyrch ac arbenigedd i'r tîm cleifion mewnol.  Yn ogystal â darparu mewnbwn clinigol uniongyrchol i gleientiaid yn cynnwys asesiadau seicolegol arbenigol ac asesiadau niwroseicolegol, fformiwleiddiad ac ymyriadau grŵp neu unigol, bydd y swydd hefyd yn cynnwys gweithio drwy eraill drwy gynnig hyfforddiant, goruchwyliaeth a fformiwleiddio tîm. Bydd hefyd yn cynnwys mynychu cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol clinigol, rowndiau ward, cyfarfodydd atgyfeirio a chyfarfodydd busnes gwasanaethau cleifion mewnol. Bydd hefyd yn cynnwys goruchwylio seicolegwyr graddfeydd is, cymhorthwyr a hyfforddai.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 26/06/2019

Ar gyfer manylion/pellach/ymweliadau arffurfiol cysylltwch: 

Jean Ruddle

01244 834921

 

We want to recruit an enthusiastic, and dynamic Band 7 clinical psychologist, to join our expanding inpatient mental health psychology services across Betsi Cadwaladr NHS Board. You will be joining two other band 7 clinical psychologists, and three 8a’s within the wider MDT inpatient services, and be based at the Heddfan Unit (Wrexham). The post involves working with mental health service inpatients across the age range of younger and older adults. You will be joining a friendly, welcoming, and growing Adult Mental Health and Older Adult Departments, with excellent clinical and research links with the School of Psychology and the DClinPsych Department at the University of Wales, Bangor. The countryside of North Wales offers an excellent quality of life, and the post is within existing established inpatient psychology services. The post holder will also benefit from BCUHB wide links across North Wales within the wider Psychology Departments, with opportunity for clinical networking North Wales wide. You will be well supported, mentored, supervised, and managed within AMH and Older Adults Departments.


The post holder will be expected to demonstrate a leadership role in psychological knowledge and skills, relevant not only to individuals on the wards but also the ward milieu. This will require excellent interpersonal skills, and an ability to integrate and co-work well with MDT colleagues, so providing accessible specialist psychological knowledge and expertise to the inpatient team. As well as providing direct clinical input to clients including specialised psychological assessments and neuropsychological assessments, formulation, and group or individual intervention work; the post will also involve working through others by offering training, supervision, and team formulation. It will involve attendance at clinical MDT meetings, ward rounds, referral meetings, inpatient service business meetings. It will also involve the supervision of lower grade psychologists, assistants and trainees.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing Date: 26/06/2019

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Dr Jean Ruddle

Consultant Clinical Psychologist. Deputy Head of Clinical Psychology & Psychological therapy 

01244 834921