Current Vacancies

Please wait, loading

Registered Nurse - Orthopaedics

Band 5

Main area
Orthopaedics
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Various Hours Available
Job ref
050-NMR235-0419-C
Site
Ysbyty Gwynedd, Bangor
Town
Bangor
Salary
£24,214 to £30,112 per annum pro rata
Closing
18/07/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

And … If successful  why not join our temporary staffing Bank where you will have greater flexibility of when you work and we can support you to choose the shifts that fit in with your lifestyle and timetable. We will also introduce you to our smartphone App that allows you to share with us your availability.

For more information, please contact our friendly team on 03000 850 044 press 1, 2 or 3 

BCU.TemporaryStaffingAdmin@wales.nhs.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

SURGICAL DIRECTORATE

BAND 5 REGISTERED NURSE VACANCIES 

ORTHOPAEDIC WARDS

Full Time / Part Time Positions Available                                            

Are you a highly motivated and enthusiastic Band 5 Registered Nurse or newly qualified looking for an opportunity to work on our Orthopaedic ward’s within the Ysbyty Gwynedd, Bangor?

The Surgical Division at Ysbyty Gwynedd Hospital is a progressive, supportive environment with a dynamic and motivated team.

Our busy ring fenced ward is looking for dedicated and enthusiastic permanent nurses wishing to gain experience in Orthopaedic Nursing.  Orthopaedic wards are an exciting, rewarding and challenging place to work. We are an experienced nursing team delivering a range of high standards in key services.

If you are already working in Nursing, be a student who qualifies in the near future, or a registered nurse who wants to return after a career break we would like to meet you.   We have opportunities available for those who are keen to develop professionally and make a significant contribution to the delivery of high quality, safe evidenced based care. Our focus is around continually improving the patient experience.   

In exchange for your flexibility and commitment to the service, we can offer a full induction, regular appraisals and feedback. In addition we will offer you support and education, a preceptorship where appropriate and will help you achieve your NMC revalidation requirements.  

Further development opportunities and training programs for more experienced staff are also available.

All applicants must be a Registered Nurse and have concurrent validation with the Nursing and Midwifery Council (NMC).

So if you want a new start, there couldn’t be a better time to join us.  Our focus is on developing the nursing leaders of the future. After all, what use are the best facilities if we don’t have the best people to work with them?

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing Date: 18 July 2019 

 

SWYDD WAG NYRS GOFRESTREDIG BAND 5 

WARDS ORTHOPAEDIG

Swyddi llawn amser ar gael                                           

Ydych chi'n Nyrs Gofrestredig Band 5 neu newydd gymhwyso frwdfrydig iawn yn chwilio am gyfle i weithio yn ein timau Orthopedig yn Ysbyty Gwynedd, Bangor?

Mae'r Adran Orthopedig yn Ysbyty Gwynedd yn amgylchedd blaengar, cefnogol â thîm deinamig a brwdfrydig.

Mae ein ward llawfeddygol orthopedig yn un  prysur a chyfeillgar yn chwilio am nyrsys parhaol ymroddedig a brwdfrydig sy'n dymuno cael profiad mewn amrywiaeth o leoliadau arbenigol.  Mae ein ward yn gyffrous, heriol a gwerth chweil i weithio ynddo. Rydym yn dîm nyrsio mawr yn darparu ystod o wasanaethau allweddol.

Wrth ymgeisio cewch gyfle i ddewis eich hoff arbenigedd a byddwn yn sicr o gynnig swydd i chi yn un o'r meysydd hyn yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus a geirda gan eich mentor a thiwtor personol.  Yn y rolau hyn bydd disgwyl i chi weithio'n hyblyg ar draws yr adran i gefnogi meysydd clinigol i reoli craffter cleifion uchel neu fylchau byr rybudd yn y rota. 

Efallai eich bod eisoes yn gweithio ym maes nyrsio, yn cymhwyso eleni neu'n nyrs gofrestredig sy'n dymuno dychwelyd ar ôl cyfnod i ffwrdd ac yn awyddus i ddatblygu'n broffesiynol a gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu gofal diogel, o ansawdd uchel yn seiliedig ar dystiolaeth â phwyslais clir ar wella profiad y claf yn barhaus.   Beth bynnag fo'ch cefndir, hoffem gyfarfod â chi. 

Yn gyfnewid am eich hyblygrwydd a'ch ymrwymiad, gallwn gynnig sesiynau cynefino llawn ar bob ward, gwerthusiadau ac adborth rheolaidd, ac amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar. Preceptoriaeth lawn i nyrsys newydd gymhwyso a chyfleoedd i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol yn ogystal â rheoli llinell a goruchwyliaeth gan fetron ddynodedig.

Mae cyfleoedd datblygu pellach a rhaglenni hyfforddi i staff mwy profiadol hefyd ar gael.

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn Nyrs Gofrestredig gyda dilysiad cyfredol â'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 

Felly os ydych eisiau dechrau newydd, does dim amser gwell i ymuno â ni.  Mae ein pwyslais ar ddatblygu arweinwyr nyrsio'r dyfodol. Wedi'r cyfan, beth mae'r cyfleusterau gorau yn dda os nad oes gennym y bobl orau i weithio gyda nhw?

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad Cau: 18 Mehefin 2019

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Rachel Williams

01248 384229 

Cheryl Edwards

01248 384229